All Posts

All Posts

Dolnośląski Festiwal Nauki sięga o wiele dalej, niż sugeruje jego nazwa!
Zobacz wydarzenia naszych partnerów odbywające się na całym świecie.

 

Technologie bezwykopowej budowy rurociągów podziemnej infrastruktury sieciowej – od pierwszych zastosowań do dnia dzisiejszego

Występująca współcześnie gęsta zabudowa terenu, intensywny ruch pojazdów, prawna ochrona terenów wartościowych przyrodniczo czy też brak możliwości zaburzania trwających procesów produkcyjnych itp. powoduje znaczące utrudnienia w realizacji nowych podziemnych obiektów…

Więcej