Walne zgromadzenie EUSEA – 2024

Walne zgromadzenie EUSEA – 2024

Walne zgromadzenie EUSEA – 2024

W dniach 15-16 maja 2024 r. w stolicy Gruzji, Tbilisi, odbyła się doroczna konferencja EUSEA (European Science Engagement Association).

16 maja po południu miało miejsce walne zgromadzenie członków EUSEA. Przewodnicząca EUSEA, Cissi Askwall, przedstawiła roczny raport z działalności organizacji za okres kwiecień 2023-luty 2024.

Przybyło 10 nowych członków – wśród nic są zarówno organizacje, jak i osoby fizyczne. Liczba członków EUSEA przekroczyła setkę.

Aktywność międzynarodowa EUSEA

  1. Cissi Askwall uczestniczyła w dniach 16-17 maja 2023 r. w konferencji „Otwarta nauka – od polityki do do praktyki” w Sztokholmie. Podzieliła się doświadczeniami i dobrymi praktykami z całej Europy.
  2. Edward Duca z Uniwersytetu Maltańskiego (także członek zarządu EUSEA), wziął udział w Śląskim Festiwalu Nauki w Katowicach – mieście, które jest Europejską Stolicą Nauki 2024. Wygłosił kilka prelekcji na temat tworzenia kreatywnych zajęć STEAM dla szkół, a także wziął udział w panelu dyskusyjnym i warsztatach na temat komunikacji naukowej.

Obraz zawierający ubrania, meble, obuwie, stolik kawowy

Opis wygenerowany automatycznie

Zdjęcie 1. Edward Duca na Śląskim Festiwalu Nauki
  1. Annette Klinkert (Dyrektor EUSEA ) w czerwcu 2023 r. wzięła udział w dorocznej konferencji HUMANE w Barcelonie zatytułowanej „Wspólne przywództwo: liderzy akademiccy i liderzy usług profesjonalnych w obliczu globalnych wyzwań społecznych”.
  2. Annette Klinkert w październiku 2023 r. wzięła udział w webinarium dotyczącym znaczenia zaangażowania społecznego oraz wzmocnienia pozycji lokalnych społeczności w walce z kryzysem klimatycznym.
  3. Cissi Askwall weszła w skład międzynarodowego jury, które w listopadzie 2023 r. wybrało zwycięzcę w konkursie „Falling Walls Przełom Roku w Zaangażowaniu Naukowym”.
  4. Kenneth Skeldon (University of Glasgow, wiceprezydent EUSEA) zorganizował 16 listopada 2023 r. wydarzenie online koncentrujące się na badaniu możliwości szkolenia, rozwoju i nawiązywania kontaktów dla naukowców w sektorze zaangażowania publicznego w całej Europie. W wydarzeniu wziął także udział Chris Styles (kierownik projektu z biura EUSEA).
  5. Annette Klinkert na zaproszenie Afrykańskiego Stowarzyszenia na rzecz Nauki i Technologii, (SAASTA) w grudniu 2023 r. w Pretorii wzięła udział w hybrydowej dyskusji panelowej na temat relacji nauka i społeczeństwa w centrach nauki.
  6. W styczniu 2024 r. Annette Klinkert uczestniczyła w Niemieckim Ministerstwie Nauki w Berlinie w warsztatach współorganizowanych przez FactoryWisskomm na temat przyszłości komunikacji naukowej.

W ostatnim roku zorganizowano też dwa spotkania typu „Hot-pot” – jedno dotyczące szkolenia naukowców w zakresie zaangażowania publicznego i komunikacji naukowej i drugie stanowiące zestaw porad na temat jak skutecznie napisać wniosek o dotacje unijne. Wzięło w nich udział 40 uczestników-„kucharzy”.

„Hot-pots” to zdalne spotkania przedstawicieli organizacji członkowskich EUSEA, podczas których uczestnicy dyskutują i dzielą się poradami na wybrany temat– tak, jakby tworzyli wirtualne danie, dodając do niego swoje składniki przyprawy poprawiające jego smak. W efekcie powstaje wspólnie „konsumowana” potrawa, będąca wynikiem dyskusji.

Udział EUSEA w projektach europejskich

MLE – nowy projekt programu ramowego Horyzont Europa (MLE), skupiającego się na zaangażowaniu publicznym w badania i innowacje (R&I). MLE ma na celu wspieranie współpracy i wymiany wiedzy między krajami. Osiem uczestniczących krajów: Belgia, Niemcy, Irlandia, Litwa, Holandia, Norwegia, Słowenia i Szwecja, będzie wymieniać się sukcesami doświadczeniami i wyzwaniami w celu promowania udział społeczeństwa w badaniach i innowacjach. Cissi Askwall została kierownikiem projektu.

IMPETUS – projekt wspiera i docenia naukę obywatelską, umożliwiając dostęp do finansowania obywatelskim inicjatywom naukowym. IMPETUS Akcelerator koncentruje się na programach „Zdrowa planeta” i „Miasta do życia” , prowadzony jest w 17 krajach europejskich i wykorzystuje naukę obywatelską do dostarczenie cennych informacji i rozwiązań zgodnych z celami zrównoważonego rozwoju. Kierownikiem projektu jest Andrea Troncoso.

STEP CHANGE – projekt, który wdraża pięć następujących obywatelskich inicjatyw naukowych w dziedzinach zdrowia, energii i środowiska: ochronę dzikiej przyrody w Słowenii, zagadnienie niealkoholowej choroby wątroby w Wielkiej Brytanii, zagadnieniami energetycznymi w Niemczech, gotowością na epidemię chorób zakaźnych we Włoszech oraz zastosowaniem energii odnawialnej w rolnictwie w Ugandzie.

Wybory do zarządu EUSEA

Obraz zawierający ubrania, Ludzka twarz, osoba, uśmiech

Opis wygenerowany automatycznie

Zdjęcie 2. Skład starego Zarządu EUSEA przed wyborami. Stoją od lewej: Andrea Brunello, Włochy (członek Zarządu), Cissi Askwall, Szwecja (przewodnicząca EUSEA), Kenneth Skeldon, Wielka Brytania (wiceprzewodniczący EUSEA), Rony Ben-Chaim, Izrael (skarbnik), Annette Klinkert, Niemcy (Dyrektor Generalna EUSEA), Edward Duca, Malta (członek Zarządu).

Ze względu na upływ kadencji członkowie EUSEA musieli wybrać nowego przewodniczącego, a także trzech członów Zarządu.

Kenneth Skeldon został zdecydowana większością głosów wybrany nowym przewodniczącym EUSEA. Kenneth obecnie pracuje na Uniwersytecie w Glasgow w Szkocji, w Wielkiej Brytanii, gdzie kieruje działem Research Engagement. Ken ma 25 lat doświadczenia w zakresie w komunikacji naukowej . Obejmował stanowiska kierownicze na uniwersytetach, w centrach nauki, na festiwalach i w sektorze badań charytatywnych. Obecnie koordynuje program Open Lab w Glasgow.

Rony Ben-Chaim, dyrektorka Centrum Nauki Bloomfield w Jerozolimie w Izraelu, została wybrana na stanowisko wiceprezesa EUSEA. Rony ma bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami komunikacji naukowej na dużą skalę i wspieraniu dialogu społecznego poprzez edukację naukową.

Maria Hagardt, menedżer ds. relacji międzynarodowych i komunikacji w Vetenskap & Allmänhet w Szwecji, została nowym członkiem Zarządu i objęła funkcję skarbnika. Maria swymi działaniami stara się wypełniać lukę między nauką a społeczeństwem. Jej doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi działaniami w zakresie komunikacji naukowej zapewni solidne zarządzanie finansami i strategiczny rozwój EUSEA w nadchodzących latach.

Do Zarządu dołączył też David Price, menedżer ds. rozwoju w Science Made Simple. David ma ponad 26-letnie doświadczenie w komunikacji naukowej, angażując różnych odbiorców za pomocą innowacyjnych i interaktywnych metod. Jego globalna perspektywa i doświadczenie w komunikacji STEM będą ogromną pomocą dla Zarządu.

Andrea Brunello, ceniony badacz, dramaturg i komunikator naukowy z Włoch, nadal zasiada w Zarządzie. Unikalne podejście Andrei do integracji teatru z komunikacją naukową wzbogaca metody

Obraz zawierający Ludzka twarz, okulary/szklanki, uśmiech, kobieta

Opis wygenerowany automatycznie

Zdjęcie 3. Aktualny skład Zarządu EUSEA

Niestety, po wielu latach pracy Zarząd opuścili Cissi Askwall i Edward Duca. Cissi i Ed są wyjątkowymi, doświadczonymi komunikatorami nauki i pozostaną aktywnymi członkami EUSEA. Oboje pełnią w swych krajach odpowiedzialne funkcje na polu popularyzacji nauki oraz w sferze zacieśniania relacji pomiędzy społeczeństwem, a naukowcami i będą z pewnością wspomagać stowarzyszenie na tych polach. Członkowie EUSEA owacyjnie podziękowali odchodzącym członkom Zarządu za ich dotychczasową pracę dla stowarzyszenia.

Obraz zawierający ubrania, Ludzka twarz, osoba, garnitur

Opis wygenerowany automatycznie

Zdjęcie 4. Nowy przewodniczący EUSEA, Kenneth Skeldon, składa podziękowanie byłej przewodniczącej Cissi Askwall.

Przygotowała: Barbara Cader-Sroka