Konferencja EUSEA 2024: Wartość tożsamości – zaangażowanie publiczne ponad granicami

Konferencja EUSEA 2024: Wartość tożsamości – zaangażowanie publiczne ponad granicami

Konferencja EUSEA, 15-16 maja 2024 r., Tbilisi, Gruzja

Zdjęcie 1. Miejsce konferencji na Ilia State University udekorowane było gruzińskimi i unijnymi flagami.

Hasłem tegorocznej konferencji EUSEA (European Science Engagement Association), która odbyła się w dniach 15 – 16 maja 2024 r. w Tbilisi (Gruzja) było Wartość tożsamości – zaangażowanie publiczne ponad granicami. Hasło nabrało szczególnego znaczenia, gdyż w czasie trwania konferencji oraz w okresie ją poprzedzającym mieszkańcy protestowali na ulicach stolicy przeciwko kontrowersyjnej ustawie proponowanej przez rząd, broniąc w ten sposób swojej narodowej tożsamości. 16 maja gruziński parlament przyjął ustawę, ale nie zakończyło to protestów Gruzinów. Gruzja od lat aspiruje do Unii Europejskiej, czego między innymi protesty są wyrazem. Nastroje Gruzinów były odczuwalne nie tylko w miejscu obrad, ale także w hotelach i różnych miejscach publicznych. Obecność na konferencji EUSEA w Tbilisi przedstawicieli wielu, nie tylko europejskich krajów, była dla miejscowej ludności dużym wsparciem.

Ze względu na troskę o bezpieczeństwo uczestników niemal do ostatniej chwili nie było pewne, czy konferencja się odbędzie. Przebiegła ona jednak bez żadnych zakłóceń dzięki odpowiedzialności i trosce lokalnych organizatorów z Ilia State University (ISU).

Popołudnie poprzedzające pierwszy dzień obrad uczestnicy spędzili w dawnej stolicy kraju, Mtskhecie – jednym z najstarszych nieprzerwanie zamieszkałych miast na świecie, mającym dla Gruzinów ogromne znaczenie kulturowe i religijne.

Zdjęcie 2. Powitanie uczestników konferencji przez profesor Nino Doborjginidze

15 maja rano uczestników konferencji powitały przewodnicząca EUSEA, Cissi Askwall a następnie gospodyni konferencji, Rektorka Ilia State University, prof. Nino Doborjginidze.

Pierwszym mówcą dnia był były Rektor ISU, prof. Giga Prof. Zedania. Mówił o roli, jaką uniwersytety odgrywają w zaangażowaniu publicznym we współczesnym, nowoczesnym ale i dramatycznym świecie. Podkreślił, że ich rolą jest między innymi uczenie krytycznego myślenia.

Następnie odbyło się kilka równoległych sesji, podejmujących szeroką gamę tematów, takich jak wykorzystywanie kreatywności do zgłębiania zagadnień związanych z tożsamością, opracowywanie metod mających na celu rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w szkołach, wykorzystanie sztuki do opowiadania historii i inne. Jackie Goldman z Midlands Science polecił lekturze opublikowaną w styczniu 2024 r. broszurę pt. „Wzmocnienie roli obywateli w debacie na temat nauki”, której polską wersję można znaleźć na poniższej stronie:

https://publications.europa.eu/resource/cellar/a0fb412d-c196-11ee-b164-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1

Broszura poświęcona jest komunikacji naukowej i przedstawia dziewięć innowacyjnych projektów, których celem jest stworzenie warunków dla prowadzenia zdrowej debaty dotyczącej kwestii naukowych zakładającej umożliwienie naukowcom, organom władzy publicznej, specjalistom ds. komunikacji i wszystkim członkom społeczeństwa wzięcia w niej udziału i zabrania głosu w konstruktywnym dialogu.

Sheila Donegan ze STEM Engagement Center w Calmast (Irlandia) mówiła o docieraniu z komunikacją naukową do trudno dostępnych odbiorców. Uczestnikom konferencji zadała pytanie: dlaczego ważne jest, by to robić? Poniżej można zobaczyć jakie hasła padały w ramach odpowiedzi na to pytanie: włączenie, równy dostęp do wiedzy, możliwość uczenia się, odpowiedzialność, część społeczeństwa, poczucie przynależności, różnorodność, inna perspektywa, unikanie uprzedzeń, itd.

Zdjęcie 3. Dlaczego ważne jest, by starać się docierać do trudno dostępnych odbiorców? (odpowiedzi)

Sheila podała też kilka następujących rad dotyczących tego jak pokonywać bariery pojawiające się w kontaktach z trudno dostępnymi odbiorcami: nie czekaj, aż przyjdą, ale udaj się do nich z propozycjami aktywności dla nich; zaproponuj aktywności z dziedziny, którą są zainteresowani, bądź która jest im bliska kulturowo; chcąc osiągnąć powyższe współpracuj z grupami osób, które już zdobyły zaufanie tych trudno dostępnych odbiorców.

W ramach konferencji odbyła się też sesja plakatowa, podczas której zaprezentowano wiele projektów z całego świata. Ich twórcy chętnie dzielili się szczegółami swojej pracy i wymieniali uwagami z doświadczonymi członkami EUSEA, wysłuchując ich komentarzy i przyjmując ich życzliwe rady.

Ostatnią sesją była dyskusja panelowa na temat przyszłości publicznego zaangażowania w naukę i próba odpowiedzi na pytanie: gdzie możemy być za pięć lat? Poruszono między innymi takie zagadnienia jak podtrzymywanie zaufanie do nauki i naukowców oraz konieczność walki z dezinformacją.

Zdjęcie 4. Dyskusja panelowa – Cissi Askwall (Szwedzka Rada ds. Badań Naukowych), Philipp Burkard (Science et Cité, Szwajcaria), Mamoeletsi Mosia ( NRF-SAASTA, Afryka Południowa), Joseph Roche (Trinity College, Dublin, Irlandia).

Uczestnikom konferencji zadano pytanie: Co ekscytuje Cię w przyszłości sektora komunikacji nauki? Padły następujące odpowiedzi:

  • przedefiniowanie doskonałości akademickiej poprzez włączenie otwartości i zaangażowania;
  • różnorodne osoby wchodzące do branży, nie tylko pracownicy akademiccy;
  • świadomość społeczna na temat znaczenia komunikacji naukowej;
  • interdyscyplinarne zaangażowanie społeczeństw;
  • wzajemne zaufanie pomiędzy społeczeństwem i środowiskiem naukowym;
  • pielęgnowanie krytycznego myślenia;
  • postęp i nowe możliwości, nowe perspektywy;
  • nowe odkrycia naukowe;
  • sztuczna inteligencja, która może zmienić zasady gry;
  • ciekawość dzieci.

Po ostatniej sesji konferencji odbyło się walne zgromadzenie członków EUSEA. O jego przebiegu i wynikach można przeczytać w kolejnym artykule.

Zdjęcie 5. Uczestnicy konferencji EUSEA (16 maja 2024 r., Tbilisi, Gruzja)
mgr Barbara Cader-Sroka, Uniwersytet Wrocławski - przedstawicielka Dolnośląskiego Festiwalu Nauki na konferencji EUSEA
Zdjęcie 6. mgr Barbara Cader-Sroka, Uniwersytet Wrocławski – przedstawicielka Dolnośląskiego Festiwalu Nauki na konferencji EUSEA
Zdjęcia 7. i 8. Konferencja EUSEA w budynku Ilia State University

Przygotowała: Barbara Cader-Sroka