Prowadzący: Tomasz Pawłowski
Afiliacja: Wydział Fizyki i Astronomii, UWr
Panel tematyczny: I Noc Naukowców
Organizator: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii
Miejsce: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii, pl. Maxa Borna 9
Miasto: Wrocław
Data wydarzenia: 16/09/2023 15:00,
Sala: Duża Sala Fizyki w Pawilonie
Na wydarzenie zapisy nie obowiązują
Forma prezentacji: wykład
Zajęcia w formie: stacjonarnie
Grupa wiekowa: szkoła ponadpodstawowa, dorośli
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami: Nie

Kwantową naturę materii wykorzystujemy choćby używając wskaźnika laserowego. Wiele wskazuje na to, że naturę tę z materią prawdopodobnie dzieli też sama przestrzeń. O ile efekty tej kwantowości nie manifestują się w życiu codziennym, to mogą one mieć duże znaczenie w ekstremalnych warunkach, panujących na przykład tuż po Wielkim Wybuchu czy też we wnętrzach czarnych dziur. Dlatego do ich opisu potrzebujemy teorii tę kwantowość uwzględniającą - tzw. teorię kwantowej grawitacji. Zastosowanie jednej z takich teorii do opisu Wszechświata jako całości przewiduje znaczącą zmianę naszego obrazu powstania Wszechświata: zamiast rozpocząć swe istnienie w Wielkim Wybuchu jest on według tej teorii jedynie etapem ewolucji wcześniejszego wszechświata, który zapadł się i w procesie 'kwantowego wielkiego odbicia' zaczął na powrót rozszerzać.