O Festiwalu

O Festiwalu

Dolnośląski Festiwal Nauki jest imprezą popularnonaukową organizowaną co roku we wrześniu (edycja wrocławska) i październiku (edycja regionalna) przez wyższe uczelnie Wrocławia, instytuty Polskiej Akademii Nauk oraz środowiska pozauczelniane. Jest adresowany do wszystkich interesujących się nauką, kulturą, sztuką, ciekawymi zjawiskami otaczającego nas świata.

W naszych zamierzeniach Festiwal Nauki ma być wielką „pigułką edukacyjną” – w krótkim czasie można wysłuchać ciekawych wykładów, brać udział w dyskusjach z uczonymi, zwiedzać na co dzień niedostępne laboratoria i warsztaty badawcze przyrodników, lekarzy, inżynierów, humanistów i artystów. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

Obsługą administracyjną i finansową Festiwalu zajmuje się Biuro Dolnośląskiego Festiwalu Nauki – jednostka międzyuczelniana, powołana przez Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, usytuowana przy Uniwersytecie Wrocławskim (kontakt).

Historia Festiwalu

Cele Festiwalu

Struktura Festiwalu

Organizatorzy Festiwalu

Koordynatorzy Festiwalu

Ambasadorzy DFN

Programy archiwalne

Statystyki

Sprawozdania

25 lat DFN - prezentacja