Historia Festiwalu

Historia Festiwalu

Zobacz wykład profesor Aleksandry Kubicz o początkach Festiwalu Nauki

Dolnośląski Festiwal Nauki jest imprezą popularnonaukową organizowaną bez przerw od 1998 roku. Aktualnie odbywa się we wrześniu (edycja stacjonarna) i październiku (sesje wyjazdowe w Legnicy, Zgorzelcu, Lubinie, Dzierżoniowie, Głogowie, Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Ząbkowicach Śląskich, Bystrzycy Kłodzkiej i Bolesławcu). Organizowany jest przez wyższe uczelnie Wrocławia, instytuty Polskiej Akademii Nauk oraz środowiska pozauczelniane.

Festiwal jest adresowany do wszystkich interesujących się nauką, kulturą, sztuką, ciekawymi zjawiskami otaczającego nas świata. Na przestrzeni lat Festiwal stał się dla wielu młodych ludzi, którzy go odwiedzili drogowskazem przyszłej kariery zawodowej.
Stawiamy sobie za cel upowszechnianie osiągnięć naukowych. Chcemy, aby nauka nie była postrzegana jako hermetyczna, niedostępna i niezrozumiała. Przybliżamy jej tematy, problemy, które rozwiązuje, korzyści, jakie z niej płyną, pokazujemy jej postęp w różnych dyscyplinach oraz nowe kierunki, jak biotechnologia, nanotechnika i nanotechnologia. Nie unikamy spraw trudnych i drażliwych, a podejmowane tematy są odpowiedzią na ważne dylematy społeczne. W atrakcyjnej i zrozumiałej dla przeciętnego odbiorcy formie staramy się prezentować osiągnięcia nauki we wszystkich dziedzinach wiedzy. Tak też od lat staramy się konstruować Program kolejnych edycji DFN. Nie wyróżniamy w nim podziału na wrocławskie uczelnie wyższe, a liczy się dla nas konkretna dziedzina wiedzy i zgrupowane w niej imprezy.

W naszych zamierzeniach Festiwal Nauki ma być wielką „pigułką edukacyjną” – w krótkim czasie można wysłuchać ciekawych wykładów, brać udział w dyskusjach z uczonymi, zwiedzać na co dzień niedostępne laboratoria i warsztaty badawcze przyrodników, lekarzy, inżynierów, humanistów i artystów.
Uczestniczymy w procesie kształtowania społeczeństwa dysponującego większym zasobem i poziomem wiedzy. Stoimy w przekonaniu, że wiedza jest centrum najważniejszych procesów cywilizacyjnych i że od sposobu oraz wielkości finansowania nauki zależy poziom i wykształcenie społeczeństwa, a więc nasze miejsce w na świecie. Od lat budujemy wizerunek ośrodka akademickiego i kulturotwórczego jakim jest Wrocław – europejska stolica kultury naukowej, w której warto mieszkać, studiować i pracować. Na podkreślenie zasługuje także międzynarodowy charakter przedsięwzięcia. Wynika on z rosnącego zakresu współpracy w ramach europejskich festiwali nauki, a także współdziałania z Chińskim Festiwalem Nauki i Technologii w Pekinie. Efektem tych ostatnich działań są wyjazdy polskich naukowców, którzy prezentowali swoje osiągnięcia z zakresu fizyki i astronomii.

Festiwal Nauki to także sposób na integrację środowiska naukowego wokół promowania nauki, kształtowanie postaw odpowiedzialności uczonych za wykorzystywanie odkryć naukowych, promocja regionalnych inicjatyw edukacyjnych, uzdolnionej młodzieży oraz pomoc w wyborze kierunku studiów wyższych. To sposób na zainteresowanie przemysłu i firm potencjalnymi możliwościami zastosowania badań i odkryć naukowych.