Koordynatorzy Festiwalu

Koordynatorzy Festiwalu

ŚRODOWISKOWY KOORDYNATOR

ZASTĘPCZYNIE ŚRODOWISKOWEGO KOORDYNATORA

2021_Katarzyna Guz-Regner_fot.Dominika Hull

RADA PROGRAMOWA

HONOROWI CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ

KOORDYNATORZY UCZELNIANI

dr Katarzyna Turek Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego
dr aleksandra pejcz

KOORDYNATORZY INSTYTUTÓW PAN

MS-IITD PAN

PEŁNOMOCNICY ŚRODOWISKOWEGO KOORDYNATORA

PRZEDSTAWICIELE W REGIONIE

dr inż. Barbara Mianowska
Sylwia Pierzchała-Ryznar
W. Broszko
Doskocz-Kupis
Jan Walczak