Realizatorzy Festiwalu

Realizatorzy Festiwalu

ŚRODOWISKOWY KOORDYNATOR

ZASTĘPCZYNI ŚRODOWISKOWEGO KOORDYNATORA

RADA PROGRAMOWA

HONOROWI CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ

KOORDYNATORZY UCZELNIANI

KOORDYNATORZY INSTYTUTÓW PAN

PEŁNOMOCNICY ŚRODOWISKOWEGO KOORDYNATORA

PRZEDSTAWICIELE W REGIONIE