Koordynatorzy Festiwalu

Koordynatorzy Festiwalu

ŚRODOWISKOWY KOORDYNATOR

ZASTĘPCZYNI ŚRODOWISKOWEGO KOORDYNATORA

RADA PROGRAMOWA

HONOROWI CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ

KOORDYNATORZY UCZELNIANI

dr Katarzyna Turek Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego
dr aleksandra pejcz

KOORDYNATORZY INSTYTUTÓW PAN

PEŁNOMOCNICY ŚRODOWISKOWEGO KOORDYNATORA

PRZEDSTAWICIELE W REGIONIE

dr inż. Barbara Mianowska
Sylwia Pierzchała-Ryznar