Zgłoszenie imprezy festiwalowej jest równoznaczne z akceptacją zasad zawartych w dokumencie "Tryb zgłaszania imprez DFN i zasady bezpieczeństwa" oraz Klauzulą RODO, dostępnymi na stronie internetowej https://www.festiwal.wroc.pl/dla-organizatorow/

* pole obowiązkowe

Wybór zależy od kontekstu Twojego wydarzenia:
- edycja wrocławska - wybierz odpowiedni panel (np. "Nauki humanistyczne", "Nauki inżynieryjno-techniczne" itp.) lub odpowiedni panel (np. "Imprezy Wiodące", "Gorący temat", Noc Naukowców itp.).
- edycja regionalna - wybierz region (np. "Legnica", "Głogów", "Bolesławiec" itp.).

link do spotkania online należy przesłać najpóźniej dwa dni przed terminem zajęć (festiwal@uwr.edu.pl lub do zapisanych osób)

Proszę wprowadzić nazwę instytucji, która organizuje wydarzenie:
- Jeśli nie ma na liście Twojej instytucji, wybierz "Inna Instytucja".
- Edycja wrocławska - wprowadź nazwę instytucji, np. "Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny (W3)", "Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych", "Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dra hab. Tadeusza Dorobisza".
- Edycja regionalna - wprowadź nazwę instytucji bądź koordynatora regionalnego np. "Koordynator regionalny w Głogowie", "Koordynator regionalny w Jeleniej Górze", "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu", "Uniwersytet Wrocławski".

tytuł naukowy, imię, nazwisko

zawód, wydział, uczelnia lub instytucja

Informacja nie będzie wyświetlana w Wyszukiwarce.

Informacja nie będzie wyświetlana w Wyszukiwarce.

Najwcześniej od 01.09

Najpóźniej do dnia spotkania

Jeśli spotkanie jest na zapisy, konieczne jest podanie adresu mail bądź telefonu

Wprowadź pierwszą datę wydarzenia. Aby dodać kolejne daty skorzystaj z pól poniżej.

Wprowadź kolejną datę wydarzenia.

Wprowadź kolejną datę wydarzenia.

Wprowadź kolejną datę wydarzenia.

Wprowadź kolejną datę wydarzenia.

Wprowadź kolejną datę wydarzenia.

Wprowadź kolejną datę wydarzenia.

Wprowadź kolejną datę wydarzenia.

Wprowadź kolejną datę wydarzenia.

Wprowadź kolejną datę wydarzenia.

Wprowadź kolejną datę wydarzenia.

Wprowadź kolejną datę wydarzenia.

Wprowadź kolejną datę wydarzenia.

Wprowadź kolejną datę wydarzenia.

Wprowadź kolejną datę wydarzenia.

Wprowadź kolejną datę wydarzenia.

Jeśli Twojego miejsca nie ma na liście, dopisz je w polu Nowe miejsce

Będzie wyświetlane, tylko jeśli zostanie uzupełnione.

Wpisz tylko najważniejsze informacje. Będą one się wyświetlać na czerwonym tle. (np. obowiązuje strój sportowy, uczestnik musi umieć pływać, proszę przynieść własny długopis)