Prowadzący: dr inż. Agnieszka Parkitna
Afiliacja: Wydział Zarządzania, PWr
Współprowadzący: dr inż. Magdalena Gądek
Panel tematyczny: Nauki społeczne
Organizator: Politechnika Wrocławska, Wydział Zarządzania (W8n)
Miejsce: Politechnika Wrocławska, bud. B-4, ul. Łukasiewicza 5
Miasto: Wrocław
Data wydarzenia: 18/09/2023 09:15, 18/09/2023 11:15,
Sala: s. 225
Zapisy od: 04/09/2023
Zapisy do: 14/09/2023
Zapisy telefoniczne / mailowe: wieslawa.napierala@pwr.edu.pl
Forma prezentacji: warsztat
Zajęcia w formie: stacjonarnie
Grupa wiekowa: szkoła podstawowa kl. 0-3
Liczba miejsc na sali: 30
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami: Tak

Aktywne warsztaty wspomagające proces innowacyjnego myślenia, ułatwiające uczniom naukę przez zabawę, umożliwiające ich kreatywne podejdzie do rozwiązania proponowanego problemu, wspierające rozwój kompetencji miękkich i prace w grupie.
Warsztaty są oparte na technice  Design Thinking, które jest  podejściem do tworzenia nowych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników.
Cel: Zapoznanie dzieci w wieku szkolnym z problematyką twórczego myślenia dającego gwarancję niestandardowych rozwiązań. Otwarte podejście do rozwoju  umiejętności dziecka.