Wysokie odznaczenie państwowe dla prof. Kazimiery Wilk

Wysokie odznaczenie państwowe dla prof. Kazimiery Wilk

Dnia 12. grudnia profesor Kazimiera Wilk, wybitna naukowczyni i długoletnia Środowiskowa Koordynatorka Dolnośląskiego Festiwalu Nauki z nadania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wyróżnienie przyznane zostało za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie.

Pani profesor wraz z wyróżnieniem „Lew Politechniki Wrocławskiej”

Serdecznie gratulujemy Pani profesor za to szczególne wyróżnienie, na które w pełni zasługuje. Tym bardziej cieszymy się, że mogliśmy razem współpracować i tworzyć tak wyjątkowe wydarzenie, jakim jest Dolnośląski Festiwal Nauki.

Prof. Kazimiera Wilk w trakcie wykładu na PWr.

Profesor Wilk w latach 2003-2008 pełniła funkcję Środowiskowej Koordynatorki Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Był to czas niezwykle owocny w historii naszego Festiwalu, który wspominamy z wyjątkowym sentymentem. Tym bardziej radujemy się z doceniania wybitnych zasług Pani profesor na polu popularyzacji nauki.