6. Śląski Festiwal Nauki KATOWICE

6. Śląski Festiwal Nauki KATOWICE

W dniach 3-5 grudnia odwiedziliśmy 6. Śląski Festiwal Nauki KATOWICE. Nasza delegacja nie tylko zaprezentowała swoje stoiska – bardzo dziękujemy językoznawcom z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz reprezentacji Projektu Scorpio z Koła Naukowego Pojazdów Niekonwencjonalnych OFF-ROAD z Politechniki Wrocławskiej – a jednocześnie brała aktywny udział w warsztatach i spotkaniach zorganizowanych w ramach Festiwalu.

Koło Naukowe Językoznawców UWr
Projekt Scorpio PWr

Bardzo dziękujemy organizatorom za zaproszenie oraz wszystkim współuczestnikom za możliwość podzielenia się doświadczeniami i trudnościami z planowania i wdrażania w Polsce różnorodnych Festiwali Nauki. Jako reprezentanci Biura DFN spotkaliśmy się z wieloma zespołami organizującymi Festiwale w całej Polsce, co pozwoliło na konstruktywną wymianę myśli.

wystawa festiwali nauki w polsce
stoisko „jesteśmy słowni”
scena „nauka! to lubię”