Dolnośląski Festiwal Nauki wyrusza do 10 miast Dolnego Śląska!

Dolnośląski Festiwal Nauki wyrusza do 10 miast Dolnego Śląska!

Popularyzacja nauki odgrywa ważną rolę w rozwoju społecznym, polegającą na  przekazie informacji prezentującej jej osiągnięcia. Upowszechnienie osiągnięć naukowców powinno uzupełniać proces kształcenia, skutecznie go uatrakcyjniać i aktualizować.

Mandat zaufania udzielony nauce zobowiązuje badaczy, system edukacji i popularyzatorów nauki do działań na rzecz dyfuzji wiedzy. Popularyzacja nauki pomaga w przełożeniu języka specjalistycznego na przekaz zrozumiały dla większości odbiorców. Wiedza ta pozwala  na rozwiązanie trudnych, specjalistycznych wyzwań, takich z jakimi mierzy się świat w naukach medycznych czy technicznych. Pozwala to na inicjowanie działań twórczych i kreuje postawy otwarte i poznawcze. Popularyzacja nauki łączy się z nowym podejściem do nauczania, wymagającym zróżnicowanej wiedzy z wielu obszarów. To najważniejszy krok w kierunku kreowania społeczeństwa opartego na wiedzy.

Festiwale nauki nawiązują współpracę z wieloma podmiotami działającymi w skali regionalnej, województwa, kraju jak również otoczenia międzynarodowego.

We wrześniu i październiku następuje kulminacja działań promujących osiągnięcia nauki, organizowane są  pokazy, wykłady, dyskusje, warsztaty, konkursy. Festiwal nauki to wyjątkowy rodzaj aktywności środowiska naukowego w wymiarze regionalnym. W swoich podstawowych założeniach Festiwal Nauki popularyzuje wiedzę w regionie w sposób cykliczny, dlatego Dolnośląski Festiwal Nauki na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń w regionie. Stworzyliśmy spotkania, które angażują do współpracy władze wojewódzkie, regionalne, szkoły ponadpodstawowe i środowiska naukowe.

A jak będzie podczas tegorocznych festiwalowych spotkań w miastach Regionu?

Przyjdź, zobacz, posłuchaj, podziel się swoimi wrażeniami.

Zapraszamy!

Profesor Jadwiga Sołoducho

Pełnomocnik Środowiskowego Koordynatora ds. Regionu