TRZYNASTA KONFERENCJA EUSEA

TRZYNASTA KONFERENCJA EUSEA

Eusea (European Science Events Association) założona w 2001 r. gromadzi obecnie prawie 100 członków. Kolejna – już trzynasta – konferencja organizacji odbyła się w dniach 21–23 maja 2013 r. w Bloomfield Science Museum w Jerozolimie (Izrael).

W zeszłym roku nastąpiło kilka istotnych zmian mających na celu usprawnienie działalności organizacji i uczynienie jej w pełni profesjonalną. Zmodyfikowano statut, została uruchomiona odświeżona witryna internetowa, wprowadzono nowy skrót – Eusea (dawniej: EUSCEA) oraz ulepszony logotyp.

Peter Rebernik – współtwórca, długoletni sekretarz generalny i dyrektor Eusea – ogłosił swoje odejście z dniem 31 grudnia 2012 roku. W wyniku konkursu Jan Riise ze Szwecji (były prezes Eusea) został zatrudniony na stanowisku dyrektora wykonawczego, a Annette Klinkert (Niemcy) została wybrana na kierownika projektu PLACES z ramienia Eusea.

Sheila Donegan z CALMAST (Waterford, Irlandia) zakończyła swą drugą kadencję w zarządzie i na jej miejsce wybrano Savitę Custead z Bristol Natural History Consortium (Wielkia Brytania).  Wybrano też dwóch nowych audytorów na okres dwóch lat. Zostali nimi: Livio Riboli-Sasco z L’Atelier des Jours á Venir (Francja) i Ivana Antic z International Science Festival in Belgrade (Serbia).

Wielu członków  Eusea uczestniczy w 4-letnim projekcie PLACES, którego celem jest m.in. zdefiniowanie pojęcia „Miasta Kultury Naukowej”. W ostatnim roku zaobserwowano szczególną intensyfikację aktywności członków organizacji w ramach PLACES. Eusea zorganizowało w Tartu (Estonia) drugą konferencję PLACES. Organizacja koordynuje także przygotowania i realizację w każdym z miast imprez pilotażowych, stanowiących integralną część lokalnych planów działania przygotowywanych w poszczególnych miastach w ramach projektu. Rozpoczęto już także przygotowania do finałowej (czwartej) konferencji PLACES, za organizację której odpowiedzialna jest Eusea.

Koordynowany przez Eusea projekt 2WAYS w roku 2012 otrzymał z Komisji Europejskiej ostatnie finansowanie i został ostatecznie zamknięty.

Na zgromadzeniu ogólnym organizacji podjęto decyzję o miejscu organizacji dorocznych konferencji w najbliższych dwóch latach. W 2014 r. konferencja Eusea odbędzie się w Kopenhadze (Dania), a w 2015 r. w Belgradzie (Serbia).

Barbara Cader-Sroka
14 czerwca 2013 r.

korekta: Aleksandra Kotala