KONSULTACJE SPOŁECZNE PLACES

KONSULTACJE SPOŁECZNE PLACES

W dniu 25 września, podczas XV Dolnośląskiego Festiwalu Nauki odbyły się, przewidziane w projekcie PLACES, konsultacje z mieszkańcami Wrocławia i Regionu na temat propozycji do Lokalnego Planu Działania. Propozycje te dotyczyły edukacji, komercjalizacji wiedzy i popularyzacji nauki.

Ø Wojciech Gęstwa z Działu Strategii Edukacyjnej Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia przedstawił działania Wydziału w zakresie edukacji formalnej i opowiedział o realizowanych już projektach: „Szkoła w Mieście” i „Młodzi Obywatele Kultury”. Zrelacjonował także trwające od lat starania, zmierzające do zbudowania we Wrocławiu centrum nauki.

Ø Koordynator projektuAkcelerator, dr Cezary Iwan, mówił o możliwościach komercjalizacji wiedzy we Wrocławskim Centrum Badań EIT+, w tym o spółkach „spin-off” powstałych przy WCB EIT+.

Ø  Przedstawiciel Departamentu Marketingu Spółki BOSSG & EIT+ Technologies, Pan Gabriel Nowicki, omówił opracowaną przez tę Spółkę unikalną technologię chemicznego niszczenia magnetycznych nośników danych (dysków twardych).

Ø  Piotr Orzechowski, Prezes Zarządu firmy Infermedica Sp. Z o.o., zaprezentował uniwersalny system ekspertowy o nazwie „Doktor-Medi”, pełniący funkcję asystenta w ogólnej diagnostyce medycznej umożliwiający wstępne rozpoznanie objawów chorobowych i kontakt z określonym specjalistą.

Ø O projekcie rozbudowy niewielkiego, cieszącego się ogromnym zainteresowaniem planetarium, działającego w Instytucie Astronomicznym Uniwersytetu Wrocławskiego,  opowiedział prof. Paweł Rudawy. Jego zdaniem placówkę należy rozbudować, by w pełni sprostać współczesnym standardom jakości technicznej i zawartości merytorycznej, jakie powinna spełniać edukacyjna oferta pozaszkolna miasta, będącego stolicą Regionu.

Ø  Prof. Kazimierz Orzechowski, Środowiskowy Koordynator Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, przedstawił projekt „Uniwersytet w Szkole”, zakładający komercyjne udostępnienie najciekawszych wykładów Dolnośląskiego Festiwalu Nauki po jego zakończeniu, dzięki czemu imprezy te mogłyby być powtarzane wielokrotnie na życzenie odbiorców. Prof. Orzechowski zrelacjonował także projekt Pani Redaktor Leny Kaletowej wyprodukowania cyklu krótkich filmów pod wspólnych tytułem „Profesor Wrocław”, przedstawiających dokonania i ciekawostki biograficzne czołowych wrocławskich profesorów lat powojennych.

Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchania wykładu dr Kazimierza Jerie z Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr., na temat faktów i mitów związanych z energetyką jądrową. Po wykładzie odbyła się dyskusja na temat poruszanych zagadnień, a emocje, które towarzyszyły  tej części spotkania świadczą o nieustającym zainteresowaniu tematyką.

Na spotkanie przybyło około 40 osób. Wśród nich byli uczniowie wrocławskich szkół, nauczyciele, studenci, pracownicy naukowi wyższych uczelni, przedstawiciele wrocławskich firm, a także seniorzy. Wiele osób wypowiadało się na poszczególne tematy i uczestniczyło w dyskusji. Wszyscy uczestnicy zostali poproszenie o wypełnienie ankiety, w której mogli ocenić wagę i przydatność przedstawionych propozycji do Lokalnego Planu Działania, przypisując im oceny (5 – bardzo ważne, 4 – ważne, 3 – średnio ważne, 2 – mało ważne, 1 – nieważne). Trzy propozycje – „Doktor Medi”, „Profesor Wrocław” i „Utylizacja nośników magnetycznych” otrzymały oceny z zakresu 3.6 – 3.8. Pozostałe propozycje otrzymały oceny z zakresu 4.0 – 4.5. Najwyższą ocenę, 4.5, uzyskał plan utworzenia we Wrocławiu centrum nauki.

W ankietach było też miejsce na szersze wypowiedzi:

a.   Zwrócono  uwagę na przydatność projektu Wydziału Edukacji „Szkoła w Mieście” (ocena 4.3) i jednocześnie na trudność skorzystania z tej oferty, ze względu na konieczność realizowania przez nauczycieli napiętego programu szkolnego i skrupulatne rozliczanie nauczycieli z przeprowadzonych godzin lekcyjnych.

b.    Zadano pytanie, czy w ramach projektu „Młodzi Obywatele Kultury” (ocena 4.1), nie udałoby się utworzyć festiwalu twórczości amatorskiej?

c.    W odpowiedzi na trudności ze znalezieniem odpowiedniej lokalizacji dla przyszłego Centrum Nauki, zasygnalizowane przez Pana W. Gęstwę, zasugerowano lokalizację w budynku po dawnym „Mamucie” przy ul. Sienkiewicza, lub na rozległym Placu Społecznym. W jednej z wypowiedzi zaproponowano ciekawą koncepcję tzw. rozproszonego Centrum Nauki, czyli zlokalizowanego w wielu miejscach w mieście, a nie w jednym, dużym budynku, specjalnie do tego przeznaczonym.

d.    Pomysł „Uniwersytet w Szkole” (ocena 4,3) spodobał się, gdyż nie wiąże się z wychodzeniem ze szkoły, a proponuje ciekawe, innowacyjne formy dydaktyki.

e.   Planetarium (ocena 4,0) uznano za przydatne narzędzie w popularyzacji, jak również potencjalną atrakcję turystyczną miasta.

Wyniki przeprowadzonych konsultacji, ankiety, wypowiedzi uczestników oraz wszelkie wnioski stanowią cenną wiedzę, która zostanie wykorzystana w trakcie pracy nad ostatecznym kształtem Lokalnego Planu Działania dla Wrocławia. 

Barbara Cader-Sroka

Kazimierz Orzechowski