I SEMINARIUM EUSCEA I VIII KONFERENCJI EUSCEA

I SEMINARIUM EUSCEA I VIII KONFERENCJI EUSCEA

Dolnośląski Festiwal Nauki od 2001 roku jest członkiem European Science Events Association (EUSCEA), zrzeszającego obecnie 72 organizacje z 32 krajów.

W tym roku, w pięknym zamku w Liblicach pod Pragą, będącym siedzibą Czeskiej Akademii Nauk, w dn. 24 kwietnia odbyło się I Seminarium EUSCEA , a w dniach 25 – 27 kwietnia, w tym samym miejscu, odbyła się VIII doroczna Konferencja EUSCEA. Dolnośląski Festiwal Nauki reprezentowała niżej podpisana Pełnomocnik Koordynatora ds. Współpracy Międzynarodowej. Podczas Seminarium, w którym wzięło udział 21 uczestników, odbyło się siedem sesji poświęconych następującej tematyce: 1) Europejskie festiwale nauki – organizacja, wyzwania, różnorodność, 2) „Science communication”, czyli komunikacji pomiędzy światem nauki, a społeczeństwem – różnorodność metod w osiąganiu różnych celów, 3) Rola mediów i służb informacyjnych – strategie działania w osiąganiu różnych celów, 4) Finansowanie festiwali nauki – pozyskiwanie funduszy, sponsorów, itp., 5) Zasady i metody projektowania festiwalowych stanowisk interaktywnych, 6) Rola naukowców na festiwalach nauki, 7) Ewaluacja projektów – cele, zasady, analiza wyników. W trakcie każdej sesji uczestnicy brali udział w zajęciach praktycznych o charakterze instruktażowym, a na zakończenie otrzymali wydrukowane materiały podsumowujące seminarium.

25 kwietnia rozpoczęła się VIII konferencja EUSCEA. Wzięło w niej udział 51 osób z 20 krajów z Europy. W trakcie obrad  przedstawiono roczny raport merytoryczny i finansowy, podsumowano zeszłoroczne imprezy i przedstawiono plany na przyszłość oraz powitano nowych członków stowarzyszenia. Podczas jednej z sesji, zatytułowanej „Best Practice Presentations”, Pełnomocnik Koordynatora DFN wystąpiła z prezentacją pt. „Great past and promising future of the LSSF” ilustrującą dotychczasowe osiągnięcia i dalsze cele Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

Sekretarz generalny EUSCEA, Peter Rebernik, na podstawie raportów nadesłanych mu przez wszystkich uczestników projektu WONDERS2007 zredagował broszurę podsumowującą ten projekt. Każdy uczestnik konferencji otrzymał wydrukowaną broszurę (egzemplarz przeznaczony dla DFN dostępny jest do wglądu w Biurze Festiwalu).

26 kwietnia odbyło się walne zebranie stowarzyszenia, na którym powołano nowe władze. Prezesem EUSCEA został dotychczasowy wiceprezes, Jan Riise z Agadem Science Communication w Szwecji. Powołano także dwóch nowych audytorów, których zadaniem jest coroczne sprawdzanie ksiąg finansowych stowarzyszenia i sporządzanie raportów na walne zebrania. Funkcje audytorów przyjęli na siebie: Mikkel Bohm z Danish Science Communication i Barbara Cader-Sroka z Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

Podjęto także decyzję o terminie i miejscu organizacji kolejnej, IX konferencji EUSCEA. Odbędzie się ona w maju 2009 r. w Perugii we Włoszech.

Barbara Cader-Sroka