DFN NA FINALE WONDERS 2007

DFN NA FINALE WONDERS 2007

W stolicy Portugalii, Lizbonie, w dniach 24 i 25 listopada br. odbyło się uroczyste zakończenie II Europejskiego Festiwalu Nauki WONDERS 2007. Wzięło w nim udział 143 uczestników z 24 krajów. Najważniejszym celem uroczystości było wyłonienie i nagrodzenie najlepszej spośród 31 prezentacji festiwalowych, którymi to uczestnicy „Karuzeli Nauki” – najważniejszego projektu WONDERS 2007 – wymieniali się w ciągu całego roku w ramach II Europejskiego Festiwalu Nauki. 24 listopada, od rana do późnego popołudnia, w „Pawilonie Wiedzy” lizbońskiego Centrum Nauki „Ciencia Viva”, w sumie 123 osoby realizowały 31 pokazów, poddając się zarówno ocenie specjalnie na Finały powołanego jury, jak i ocenie ponad 3000 Lizbończyków, którzy przez kilka godzin przewinęli się przez „Pawilon Wiedzy” podziwiając pokazy. Do grona najlepszych zaliczono pokaz reprezentujący Dolnośląski Festiwal Nauki, a zatytułowany „Tajemnica działania enzymu”. Pokaz był przygotowany i przeprowadzony przez Katarzynę Wachowicz, członkinię Koła Naukowego „Przybysz”, studentkę Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W uroczystości zakończenia WONDERS 2007 wzięła udział prof. Kazimiera A. Wilk – Koordynator WONDERS w ramach DFN, a także jej Pełnomocnik ds. Współpracy Międzynarodowej – mgr Barbara Cader-Sroka. 25 listopada w „Ciencia Viva” odbyło się spotkanie w gronie wszystkich europejskich Koordynatorów projektu WONDERS, a jego głównym celem było podsumowanie II Europejskiego Festiwalu Nauki. Projekt WONDERS 2007, uznano za ogromny sukces, czego wyrazem jest nie tylko udział w sumie 48 instytucji z 26 krajów, ale przede wszystkim aktywny udział w pokazach dziesiątków tysięcy widzów, co przekonuje o celowości organizowania podobnych przedsięwzięć w przyszłości.