PLAKAT PLAKATÓW

PLAKAT PLAKATÓW

W roku bieżącym EUSCEA zrzeszająca 69 członków z 33 krajów (stan na 3 października 2008) zdecydowała się wypuścić tzw. „Poster of posters”, czyli w wolnym tłumaczeniu „Plakat plakatów”. Znalazł się na nim m.in. plakat promujący XI edycję Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Ideą EUSCEA jest chęć pokazania zainteresowanym jak wyglądają pomysły w innych krajach oraz promowanie samej organizacji na arenie światowej, podkreślenia wspólnych dla wszystkich członków celów – przybliżania nauki, techniki i sztuki społeczeństwom poszczególnych krajów a także współpracę i wymianę idei pomiędzy krajami zrzeszonymi. Tworzony jest także „Poster of logos” i na pewno wkrótce pojawi się na stronie DFN.

- eusea - euscea - dfn - festiwal w europie - poster of posters