Podziękowania za XXVI Edycję Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Regionie

Podziękowania za XXVI Edycję Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Regionie

„Nasz umysł nigdy nie zmęczy się podczas nauki”

Leonardo da Vinci

Drodzy Państwo,

Serdecznie dziękuję Koordynatorom za przygotowanie

XXVI Edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Regionie.

Nasza współpraca przyczynia się do popularyzacji i rozwoju badań wśród młodzieży. 

Wyrazy uznania kieruję również do Władz lokalnych

za wsparcie promocji nauki.

Specjalne  podziękowania należą się szkołom.

Uczniowie mieli okazję obserwować fascynujący świat nauki,

co może inspirować do dalszej edukacji i rozwoju.

Entuzjazm młodszych i starszych odbiorców Festiwalu decyduje o jego sukcesie.

Dziękuję organizatorom i uczestnikom za pasję i chęć kształtowania

przyszłości poprzez naukę.


Do zobaczenia na kolejnym Dolnośląskim Festiwalu Nauki w Regionie w 2024 roku!


Z wyrazami szacunku,

Profesor Jadwiga Sołoducho

Pełnomocniczka Środowiskowego Koordynatora DFN ds. Regionu