Podziękowania dla Regionu

Podziękowania dla Regionu

Drodzy Państwo Koordynatorzy Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Regionie!

Proszę przyjąć serdeczne podziękowania za współpracę.

Państwa zaangażowanie pozwala na podejmowanie trudnych wyzwań w świecie nauki.

Dziękuję za przyjazną atmosferę, jaka towarzyszyła naszym spotkaniom.

Słowa podziękowań kieruję również do Dyrektorów oraz Grona Pedagogicznego szkół,  które gościły  Dolnośląski Festiwal Nauki, dziękuję za entuzjazm w popularyzacji  nauki.

„Nauka to podróż którą odbywamy prze całe życie,

Nieustannie odkrywając nowe cele”

Jim Stovall, pisarz

Jadwiga Sołoducho

Pełnomocnik Środowiskowego Koordynatora ds. Regionu