Collegium Humanum po raz pierwszy na Dolnośląskim Festiwalu Nauki

Collegium Humanum po raz pierwszy na Dolnośląskim Festiwalu Nauki

Edukacja dla Sukcesu w Collegium Humanum

Collegium Humanum jest uczelnią o międzynarodowym wymiarze kształcenia. Posiada bogatą ofertę edukacyjną oraz siedziby w wielu miejscach nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Programy studiów
w Collegium Humanum powstają w interdyscyplinarnych zespołach ludzi nauki i uznanych specjalistów-praktyków. Efektem tej pracy jest nowatorska, kreatywna i innowacyjna oferta edukacyjna stanowiąca odpowiedź na oczekiwania osób ukierunkowanych nie tylko na rozwój intelektualny, ale i na sukces zawodowy – ambitnych i pragnących czerpać pełną satysfakcję
z przyszłej pracy.

Collegium Humanum oraz Dolnośląski Festiwal Nauki zapraszają 16.09.2022 na warsztaty
o tematyce
:

Techniki motywacyjne – jak zmotywować siebie i innych do osiągania celów?

Techniki komunikacji, autoprezentacji i kształtowania wizerunku wykorzystywane podczas prezentacji biznesplanu przed inwestorami

O spotkaniach:

Techniki motywacyjne – jak zmotywować siebie i innych do osiągania celów?

Podczas warsztatu uczestnicy i uczestniczki poznają techniki wzbudzania i podtrzymania motywacji do osiągania stawianych sobie celów. Dowiedzą się: czym jest motywacja oraz w jaki sposób efektywnie motywować się do działania, to znaczy, jak zrobić pierwszy krok, jak podtrzymać motywację w trakcie realizacji długoterminowych celów oraz jak doprowadzić działania do końca.

Techniki komunikacji, autoprezentacji i kształtowania wizerunku wykorzystywane podczas prezentacji biznesplanu przed inwestorami

Komunikacja – z łac. communicare „czynić wspólnym”. Natomiast pojęcie komunikowania się pochodzi od słowa communis i definiuje się je jako dążenie do stanu wspólnoty z kimś.

Proces komunikowania się ma początek w chwili powstania intencji nadawcy, wyrażonej w postaci myśli lub chęci przekazania informacji do odbiorcy. Powstały zamiar jest przekazywany odbiorcy w formie informacji, poprzez wybrany nośnik lub znak. Znaki z kolei mogą przybrać formę werbalną (język pisany oraz mówiony), lub niewerbalną (np. mimika, spojrzenie, ton głosu, gest, wygląd fizyczny).

To jak się komunikujemy, w jaki sposób jesteśmy postrzegani przez otoczenie, ma wpływ na wiele aspektów naszego życia zarówno prywatnego jak i zawodowego. Ten element jest też oceniany przez inwestorów, którzy przyglądają się potencjałowi biznesowemu przedsięwzięcia. Oceniają nie tylko potencjalne zyski, ale też osobę, która przedstawia swój pomysł.

Te dwa elementy są ze sobą mocno skorelowane, sam dobry pomysł nie wystarczy, istnieje jeszcze potrzeba przedstawienia go za pomocą odpowiedniego komunikatu zintegrowanego z całym spektrum czynników zewnętrznych i wewnętrznych wysyłanych przez prelegenta, celem jego doinwestowania przez inwestora.

Serdecznie zapraszamy!