Prowadzący: dr inż. Robert Jeżewski, prof. uczelni
Afiliacja: Instytut Zarządzania, Collegium Humanum Filia Wrocław
Dziedzina wydarzenia: Nauki humanistyczne
Organizator: Collegium Humanum Filia we Wrocławiu
Miejsce: Collegium Humanum Filia we Wrocławiu ul. Oławska 11
Miasto: Wrocław
Data wydarzenia: 16/09/2022 13:00, 16/09/2022 15:00,
Sala: s. 1 (2 piętro, wejście od ul. Łaciarskiej)
Zapisy od: 01/09/2022
Zapisy telefoniczne / mailowe: katarzyna.karp@humanum.pl
Forma prezentacji: warsztat, dyskusja
Zajęcia w formie: stacjonarnie, 45 min.
Grupa wiekowa: szkoła ponadpodstawowa, dorośli
Liczba miejsc na sali: 100
Dostępność dla niepełnosprawnych: Tak
Uniwersytet w szkole: Nie

Komunikacja - z łac. communicare "czynić wspólnym”. Natomiast pojęcie komunikowania się pochodzi od słowa communis i definuje się je jako dążenie do stanu wspólnoty z kimś.
Proces komunikowania się ma początek w chwili powstania intencji nadawcy, wyrażonej w postaci myśli lub chęci przekazania informacji do odbiorcy. Powstały zamiar jest przekazywany odbiorcy w formie informacji, poprzez wybrany nośnik lub znak. Znaki z kolei mogą przybrać formę werbalną (język pisany oraz mówiony), lub niewerbalną (np. mimika, spojrzenie, ton głosu, gest, wygląd fizyczny).
To jak się komunikujemy, w jaki sposób jesteśmy postrzegani przez otoczenie, ma wpływ na wiele aspektów naszego życia zarówno prywatnego jak i zawodowego. Ten element jest też oceniany przez inwestorów, którzy przyglądają się potencjałowi biznesowemu przedsięwzięcia. Oceniają nie tylko potencjalne zyski, ale też osobę, która przedstawia swój pomysł.
Te dwa elementy są ze sobą mocno skorelowane, sam dobry pomysł nie wystarczy, istnieje jeszcze potrzeba przedstawienia go za pomocą odpowiedniego komunikatu zintegrowanego z całym spektrum czynników zewnętrznych i wewnętrznych wysyłanych przez prelegenta, celem jego doinwestowania przez inwestora.