To już 25 lat!

To już 25 lat!

W tym roku po raz 25 odbędzie się największe święto nauki w Polsce – Dolnośląski Festiwal Nauki. Jesteśmy drugim co do wieku festiwalem tego typu w kraju (starszy o rok jest  Festiwal Nauki w Warszawie) oraz pierwszym co do wielkości. Swoim zasięgiem obejmujemy Wrocław i 10 miast Dolnego Śląska. Niejednokrotnie w organizację włączają się także okoliczne miasta, miasteczka i wsie, bowiem nauka jest wszędzie i wszędzie chcemy z nauką dotrzeć.

Pierwszy Festiwal Nauki we Wrocławiu odbył się w 1998 r. Poniżej znajdziecie tekst autorstwa  Igora Borkowskiego (ówcześnie dziennikarza i doktoranta UWr, a obecnie profesora belwederskiego, naukowca związanego z Uniwersytetem SWPS), który ukazał się 10.02.1998 r. w Wieczorze Wrocławia.

Pomysłodawczynią zorganizowania Festiwalu Nauki we Wrocławiu była prof. Aleksandra Kubicz. Pełniła funkcję Środowiskowego Koordynatora w latach 1998-2002. W tym czasie rozwinęła i zinstytucjonalizowała DFN, z pomocą Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, powołując Biuro przy Uniwersytecie Wrocławskim oraz koordynatorów uczelnianych i instytutowych. O wrażeniach po pierwszym Festiwalu prof. Kubicz opowiedziała w wywiadzie dla Wieczoru Wrocławia 29.12.1998 r.

W 2003 roku stery przejęła prof. Kazimiera A. Wilk z Politechniki Wrocławskiej rozwijając i unowocześniając formułę Festiwalu. Funkcję tę pełniła przez dwie kadencje, do końca 2008 r. Na rok, przed wyborem na Rektora UWr, funkcję przyjął prof. Adam Jezierski, a po nim, dwukrotnie, prof. Kazimierz Orzechowski (2009-2016). W ten sposób Festiwal przez wiele lat był w rękach chemików. W 2017 r. prof. Tadeusz Dobosz prawie dwa lata pełnił funkcję Środowiskowego Koordynatora, z której musiał zrezygnować ze względów zdrowotnych. Od 2019 r. na czele DFN stoi prof. Ryszard Polechoński z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Od samego początku celami Festiwalu są:

· popularyzacja, upowszechnienie i propagowanie nauki, jej celów, osiągnięć i perspektyw,

· pokazanie efektów i korzyści płynących z badań naukowych,

· przybliżenie warsztatu pracy naukowca,

· pokazywanie zastosowań osiągnięć naukowych w gospodarce, przemyśle i w życiu codziennym,

· zainteresowanie przemysłu i firm potencjalnymi możliwościami nauki i opłacalności inwestowania w nią,

· pomoc młodzieży w wyborze kierunku studiów,

· propagowanie inicjatyw edukacyjnych i wspieranie uzdolnionej młodzieży,

· promocja Dolnego Śląska jako regionu o bogatych tradycjach i osiągnięciach naukowych.

Popularyzacja nauki nie jest rzeczą łatwą. Co roku tego zadania podejmuje się blisko 2 tys. osób przygotowujących, organizujących i przeprowadzających festiwalowe spotkania z nauką. Trud ten doceniła kapituła konkursu Popularyzator Nauki przyznając Dolnośląskiemu Festiwalowi Nauk nagrodę główną za 2019 rok.

Każdego roku około 100-150 tys. osób w różnym wieku, o różnych zainteresowaniach, w różnym wieku i o różnym statusie materialnym poszerza swoją wiedzę i zdobywa nową podczas wykładów, warsztatów, pokazów, wycieczek, odwiedzin w uczelnianych laboratoriach. Spotkania dotyczą zagadnień ze wszystkich dziedzin nauk i tak też konstruowany jest program każdej edycji Festiwalu. Naszą ideą jest integracja środowiska akademickiego na polu popularyzowania nauki. Profesorowie, adiunkci, doktoranci i studenci włączają się w tę ideę dzieląc się swoją wiedzą, osiągnięciami i pasjami.

Dwa najważniejsze składniki sukcesu Dolnośląskiego Festiwalu Nauki to wykładowca i odbiorca. Podczas dotychczasowych edycji organizowaliśmy wykłady zarówno w największych salach uczelnianych, mieszczących ponad 500 osób, jak i spotkania „mistrz – uczeń” dla pojedynczych odbiorców. Trzecim istotnym składnikiem niemożliwym do pominięcia są finanse. Naukowcy pełnią rolę wolontariuszy, poświęcają swój czas wolny, by przeprowadzić zajęcia w ramach Festiwalu. I o ile wykłady lub dyskusje mogą odbyć się dość niskim kosztem to pokazy, warsztaty czy laboratoria wymagają użycia sprzętu, narzędzi, odczynników, materiałów plastycznych i innych niezbędnych rzeczy do ich zrealizowania. Najłatwiejszą formą przyswajania wiedzy jest bowiem doświadczanie. Pozyskanie środków finansowych nie jest wcale łatwe. Duże koncerny i przedsiębiorstwa nie ustawiają się przed drzwiami organizatorów oferując swoje wsparcie. Jednak należy pamiętać, że choć inwestycja w naukę nie jest widowiskowa, to jest niezbędna do jej rozwoju. A inwestycja w popularyzację nauki jest konieczna, by społeczeństwo wzrastało w świadomości osiągnięć naukowych i korzystało z nich dla swoich potrzeb. Zachęcamy potencjalnych sponsorów do zapoznania się z naszą ofertą oraz prywatnych darczyńców do wpłat indywidualnych.

Od początku swojego istnienia wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny i to się nigdy nie zmieni.

Do zobaczenia na Festiwalu!

Bogumiła Okręglicka (Biuro DFN)