PROPOZYCJA USTANOWIENIA 28 WRZEŚNIA MIĘDZYNARODOWYM DNIEM KULTURY NAUKOWEJ

PROPOZYCJA USTANOWIENIA 28 WRZEŚNIA MIĘDZYNARODOWYM DNIEM KULTURY NAUKOWEJ

Meksykańskie Towarzystwo Komunikacji Nauki i Technologii (SOMEDICYT, jeden z członków Światowej Sieci Festiwali Nauki, do której to Dolnośląski Festiwal Nauki także należy, zwróciło się w marcu tego roku do Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury, UNESCO, z inicjatywą ustanowienia dnia 28 września Międzynarodowym Dniem Kultury Naukowej. Proponowana data ma upamiętnić premierową, telewizyjna transmisję pierwszego z kilkunastu filmów dokumentalnych serii zatytułowanej „Kosmos”. Współautorem serii i prowadzącym w filmach był amerykański astronomii i nieodżałowany popularyzator nauki był Carl Sagan (na zdjęciu).

Propozycję towarzystwa SOMEDICYT poparło już sześć organizacji z Meksyku i Kostaryki. Zaproszenie do przyłączenia się do  inicjatywy i zaangażowania w działania pokazujące znaczenie kultury naukowej dla rozwoju społeczności skierowane jest do wszystkich osób i organizacji, którym zależy na popularyzacji kultury, nauki i techniki oraz ich osiągnięć, tak więc z pewnością także do Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

Chciałabym przypomnieć, że kilka lat temu Dolnośląski Festiwal Nauki, przy aktywnym udziale miasta Wrocław, realizował  wraz z kilkudziesięcioma organizacjami i miastami z całej Europy projekt edukacyjny PLACES. Jednym z celów projektu było zdefiniowanie i rozwinięcie koncepcji Europejskiego Miasta Kultury Naukowej. DFN i Miasto Wrocław miały swój udział w formułowaniu zaleceń dla przedstawicieli nauki, obywateli i władz odnośnie skutecznej realizacji idei Miasta Kultury Naukowej w praktyce. Mamy więc odpowiednią wiedzę  i doświadczenie, by świadomie poprzeć  inicjatywę SOMECITYD-u, a w przyszłości organizować obchody Międzynarodowego Dnia Kultury Naukowej, jeśli taki dzień zostanie ustanowiony.

28 września 2020 r. minie 40 lat od emisji pierwszego filmu serialu „Kosmos”. Zachęcam, by uczcić tę rocznicę poprzez obejrzenie któregoś z  odcinków oryginalnej serii (na przykład pierwszego  na stronie https://www.youtube.com/watch?v=FT_nzxtgXEw). Zachęcam jednak szczególnie do sięgnięcia po dwa kolejne sezony „Kosmosu” zrealizowane już po śmierci Carla Sagana, albo do innych źródeł informacji z zakresu astronomii i kosmologii. Można będzie się zorientować jak ogromny postęp w naszej wiedzy na temat Wszechświata i metodach jego badania dokonał się  przez tych 40 lat.  

Barbara Cader-Sroka

Zdjęcie: Carl Sagan. Credit: NASA