FESTIWAL W REGIONIE ONLINE: ODC. 1 GŁOGÓW

FESTIWAL W REGIONIE ONLINE: ODC. 1 GŁOGÓW

Popularyzacja nauki polega na przekazie informacji bazujących na osiągnięciach nauki. Stanowi ona poważny instrument łączący naukę z naszym codziennym życiem. Popularyzacja nauki umożliwia rozbudowanie sieci współpracy różnych organizacji w aspekcie tworzenia społeczeństwa opartego na wiedzy. Takie inicjatywy mają istotny wymiar regionalny, gdyż angażują wiele podmiotów lokalnych, które wpływają na rozwój miasta, powiatu, województwa. We wrześniu i październiku w regionie dolnośląskim następuje kulminacja działań promujących osiągnięcia nauki. Wówczas organizowane są liczne spotkania z naukowcami,  mającymi w  dorobku  osiągnięcia  naukowe, dydaktyczne i popularyzatorskie.

Szczególnym instrumentem popularyzującym naukę i ułatwiającym proces dyfuzji wiedzy jest festiwal nauki. A jak taka dyfuzja wiedzy wygląda w sytuacji panującej pandemii?

Decyzją Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola (podjętą w oparciu o sytuację zagrożenia epidemicznego), XXIII Dolnośląski Festiwal Nauki w nie odbył się w tradycyjnej formie. Festiwalowe spotkania zostały zrealizowane on-line, zgodnie z przyjętymi standardami dla zdalnych form nauczania.

Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich nowe wyzwanie. Takie rozwiązanie zostało zastosowane także do spotkań realizowanych w regionie. Poniże prezentujemy pierwsze z miast, które w tym roku włączyło się w organizację DFN. Pełny program wydarzeń dostępny pod adresem.

GŁOGÓW

W tegoroczną edycję Festiwalu Nauki w Głogowie zaangażowało się Muzeum Archeologiczno-Historyczne miasta Głogowa. Podczas spotkań on-line znajdziemy okazję do poznania interesujących tematów związanych z dziejami ziemi głogowskiej („Ziemia głogowska pełna archeologicznych tajemnic”). O skarbie z Głogowa, znalezionym na terenie wykopalisk archeologicznych można będzie posłuchać w trakcie prezentacji Skarb z Głogowa.Głogowskie kamienie będą tematem wykładu „Pamięć głogowskich kamieni”. Podczas jednej z prezentowanych wystaw przybliżymy na przykładzie Głogowa, proces wymiany narodowej i etnicznej, jaka miała miejsce na Dolnym Śląsku po II Wojnie Światowej. Przedstawimy problematykę związaną z opuszczaniem przez autochtonów rodzinnych stron i oswajaniem miasta przez przybywających do Głogowa Polaków.
 Natomiast na wystawie Jacek i Rafał Malczewscy zaprezentujemy 125 obrazów oraz szkicowniki, rysunki, pamiątki rodzinne jednego z najwybitniejszych malarzy. Dzieła te są nasycone symbolami oscylujące wokół problemów ludzkich: miłości, cierpienia, śmierci. W programie znalazła się również prezentacja filmów z cyklu „Muzeum Utracone”, którego inicjatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W filmach prezentowane będą fotografie dzieł sztuki, które zaginęły podczas II wojny światowej. Festiwalowym gościom zaprezentujemy także Dolnośląski Festiwal Nauki we wspomnieniach, czyli interesującą dokumentację fotograficzną imprezy z lat 2011-2019. W bogatym programie DFL w ciągu 9 lat znalazły się wykłady o tematyce archeologicznej, społeczno-kulturowej przeszłości człowieka odtwarzanej na podstawie źródeł archeologicznych (Relikty fortyfikacji miejskich odkryte podczas dotychczasowych badań archeologicznych w Głogowie,  Skarby ziemi głogowskiej i tajniki pracy archeologa,  Ślady postępu technologicznego w pradziejach). Podczas wykładu Pieniądze ze złota i srebra: dukaty, talary i grosze słuchacze zapoznają się ze sposobami określenia wymiarów, masy monet oraz porównaniu wyników badania z danymi zawartymi w stosownych tabelach. Zapomniana sztuka kaligrafii, to warsztaty poświęcone sztuce starannego i estetycznego pisania, która kształtuje charakter i cierpliwość. Można będzie nie tylko zobaczyć, ale również nauczyć się, jak nadać odręcznemu pismu indywidualny wyraz. W procesie kształcenia na odległość niezbędne jest współdziałanie oraz mobilizacja pracowników naukowych, nauczycieli, rodziców i uczniów. Wykorzystanie tej niekonwencjonalnej metody nauczania, wzajemna współpraca i odpowiedzialne podejście do nauki na odległość pozwoliło na popularyzowanie osiągnięć nauki na niespotykaną dotychczas skalę. Obecnie odbiorcą przekazu Festiwalu Nauki może być każdy w dowolnym miejscu.  prof. dr hab. Jadwiga Sołoducho
Pełnomocnik Koordynatora DFN ds. Regionu