KONSULTACJE Z WROCŁAWIANAMI – ANKIETA

KONSULTACJE Z WROCŁAWIANAMI – ANKIETA

PLACES (Platform of Local Authorities and Communicators Engaged in Science – Platforma współpracy lokalnych władz i popularyzatorów nauki) to czteroletni projekt (1.06.2010 – 31.05.2014), w którym Wrocław, wraz z sześćdziesięcioma ośmioma innymi miastami z całej Europy, bierze udział z tytułu przynależności Dolnośląskiego Festiwalu Nauki (DFN) do europejskiej organizacji Eusea.

Projekt znacznie wykracza poza obszar działania DFN, dlatego konieczne było stworzenie Wrocławskiego Partnerstwa Miejskiego (WPM), w prace którego poza DFN zaangażowane są różne podmioty z obszaru nauki, komunikacji nauki, gospodarki, a w szczególności reprezentowane jest w nim miasto Wrocław.

Głównym zadaniem WPM jest stworzenie Lokalnego Planu Działania (LPD) obejmującego ważne dla społeczności Wrocławia tematy i obszary zainteresowania wraz ze strategicznym planem konkretnych działań w tym zakresie na następne 5 – 10 lat.

W celu skonfrontowania zamierzeń LPD z oczekiwaniami mieszkańców naszego miasta chcemy poznać opinię wrocławian na niektóre ważne tematy. Proponujemy  Państwu wypełnienie ankiety. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą Wrocławskiemu Partnerstwu Miejskiemu do właściwego przygotowania wrześniowej sesji poświęconej dyskusji nad ostatecznym kształtem  Lokalnego Planu Działania dla Wrocławia.

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety.

Barbara Cader-Sroka

Pełnomocnik Środowiskowego Koordynatora DFN
ds. współpracy międzynarodowej