WYNIKI ANKIETY INTERNETOWEJ PROJEKTU PLACES

WYNIKI ANKIETY INTERNETOWEJ PROJEKTU PLACES

Przez pięć i pół miesiąca, od 5 kwietnia do 23 września 2012 r., wrocławianie, Dolnoślązacy, a także mieszkańcy spoza województwa dolnośląskiego,  mogli wypełniać ankietę internetową zatytułowaną „Projekt PLACES – konsultacje społeczne”. W tym okresie ankietę wypełniło 340 respondentów.

Celem ankiety było zebranie opinii mieszkańców naszego miasta i Regionu na temat m.in. edukacji, popularyzacji nauki, pozaszkolnych form nauczania we Wrocławiu. Wyniki ujawniły społeczne oczekiwania w tych i innych dziedzinach oraz umożliwiły Wrocławskiemu Partnerstwu Miejskiemu weryfikację propozycji do Lokalnego Planu Działania dla Wrocławia i Regionu   (więcej o projekcie PLACES, Wrocławskim Partnerstwie Miejskim i Lokalnym Planie Działania można przeczytać na stronie: https://www.festiwal.wroc.pl/2012/index.php?c=article&id=732).

Dzięki ankiecie dowiedzieliśmy się na przykład w jakim stopniu oferta Wrocławia w zakresie wydarzeń popularyzujących naukę i technologię spełnia Państwa oczekiwania, jaka forma imprez proponowanych przez Dolnośląski Festiwal Nauki jest dla Państwa najciekawsza, a także ilu z Was uważa, że we Wrocławiu powinno powstać centrum nauki.  Nauczycieli zapytaliśmy o to, czy korzystają z pozaszkolnych form nauczania i dowiedzieliśmy się jakich zajęć z tego zakresu brakuje w ofercie dydaktycznej Wrocławia.

Pełne wyniki ankiety znajdą Państwo w dokumencie „PLACES – Wyniki ankiety internetowej.pdf” oraz w prezentacji „PLACES – podsumowanie ankiety„.

W imieniu Wrocławskiego Partnerstwa Miejskiego serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wypełnili ankietę.

Barbara Cader-Sroka
Pełnomocnik Środowiskowego Koordynatora DFN
ds. współpracy międzynarodowej