NOWE MOŻLIWOŚCI

NOWE MOŻLIWOŚCI

51 delegatów z 23 krajów oraz 10 prelegentów wzięło udział w dorocznej konferencji Eusea, która w tym roku odbyła się w dniach 9 – 11 lipca w Dublinie w Irlandii.

Dwa główne nurty konferencji obejmowały:

 (1) Wystąpienia ekspertów z administracji europejskiej, a także przedstawicieli nauki i przemysłu.
(2) Interaktywne spotkania uczestników umożliwiające wymianę doświadczeń, dyskusje oraz nawiązanie współpracy.  

Jedno z dwóch przewodnich wystąpień konferencji miało tytuł: „Nauka o komunikacji nauki”. Brian Trench, były wykładowca na Uniwersytecie w Dublinie, badacz zagadnień z zakresu komunikacji naukowej zapytał: „Czy komunikacja nauki może być badana naukowo?” i zaprezentował przegląd badań w tej dziedzinie, omówił rozwój teorii i ich praktyczne zastosowania.

Drugie z dwóch wystąpień przewodnich miało tytuł „Motywowanie Europy do przyjęcia kultury nauki”. Anne Glover,  Naukowy Doradca Prezydenta  Komisji Europejskiej,  mówiła o konieczności zwiększenia społecznego dostrzegania i doceniania wagi badań naukowych, a także możliwości przez nie oferowanych. Zauważyła, że w ostatnich latach w Europie zmniejsza się społeczne poparcie dla nauki.

Bardzo ważnym było wystąpienie Brendana Hawdona, szefa Programów Ramowych, pracującego w Komisji Europejskiej od 1993 roku. Hawdon mówił na temat  perspektyw dla komunikacji nauki w kontekście nowej propozycji Komisji – „Horyzonty 2020”.

Interaktywne sesje: „Poznaj swoich kolegów” i „Okrągły stół” umożliwiły wzajemne poznanie się, były okazją do wymiany doświadczeń i nowatorskich pomysłów oraz do zaplanowania wspólnych projektów.

Kolejna sesja, „Rynek pomysłów” to wymiana projektów, imprez, której ideą było „sprzedać” swój pomysł partnerowi z Europy.

Odbyły się tez trzy równoległe sesje poświęcone przedstawieniu osiągnięć  uczestników konferencji w dziedzinie komunikacji nauki. Przedstawione zostały m.in. prezentacje z krajów pozaeuropejskich, takich jak: Egipt, Izrael, Chiny i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Dyskutowano też nad możliwością współpracy i realizacji wspólnych projektów pomiędzy instytucjami zajmującymi się komunikacją nauki i przedstawicielami przedsiębiorstw.

12 lipca w Dublinie 36 członków Eusea wzięło udział w Zgromadzeniu Ogólnym stowarzyszenia.  Przyjęto sprawozdanie z działalności stowarzyszenia i sprawozdanie finansowe za 2011 oraz zatwierdzono budżet na rok 2012. Podjęto decyzję o miejscu kolejnej dorocznej konferencji – odbędzie się ona w 2013 roku w Jerozolimie.

Odbyły się także wybory trzech członków zarządu Eusea, w tym – wybory Prezydenta. Odbyło się głosowanie nad zaproponowanymi kandydaturami. Nowy Zarząd Eusea ma następujący skład:

Przewodniczący: Leonardo Alfonsi, Perugia, Włochy;
Członek zarządu, wiceprzewodnicząca: Anne-Catherine Hauglustaine-Robert, Strasburg, Francja;
Członek Zarządu, skarbnik: Barbara Cader-Sroka – Wrocław, Polska;

Członek Zarządu, zastępca skarbnika: Sheila Donegan – Waterford, Irlandia;

Członek Zarządu: Dafna Efron – Jerozolima, Izrael.

Szczegółowe informacje na temat konferencji i treści poszczególnych wystąpień można znaleźć na stronie  www.eusea.info/About/Annual-Conferences/EAC12-Eusea-Annual-Conference-2012.

Barbara Cader-Sroka