Prowadzący: dr hab. Monika Zaśko-Zielińska, prof. UWr
Afiliacja: Wydział Filologiczny, UWr
Współprowadzący: prof. dr hab. Jan Miodek, dr hab. Anna Majewska-Tworek, prof. UWr, dr hab. Małgorzata Dawidziak-Kładoczna, prof. UWr
Panel tematyczny: Imprezy Wiodące
Organizator: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny
Miejsce: Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny, ul. Borowska 211
Miasto: Wrocław
Data wydarzenia: 16/09/2023 15:00,
Sala: Sala im. L. Kuczyńskiego (Aula)
Zapisy od: 01/09/2023
Zapisy do: 13/09/2023
Zapisy telefoniczne / mailowe: dyktandowroclawskie@gmail.com
Forma prezentacji: konkurs
Zajęcia w formie: stacjonarnie
Grupa wiekowa: szkoła podstawowa kl. 4-6, szkoła podstawowa kl. 7-8, szkoła ponadpodstawowa
Liczba miejsc na sali: 200
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami: Tak

od klasy VI SP

Uczestnicy wydarzenia będą mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności ortograficznych i interpunkcyjnych w czasie pisania tekstu dyktowanego przez prof. Jana Miodka.