Spotkajmy się w… Wałbrzychu (23-27.10)

Spotkajmy się w… Wałbrzychu (23-27.10)

Wałbrzych, drugie co do wielkości miasto Dolnego Śląska położone w Kotlinie Wałbrzyskiej i na zboczach otaczających je Gór Wałbrzyskich, zaprasza na festiwalowe spotkania z nauką. Wiedza ogromnie wzbogaca, kreuje nowe idee, koncepcje, otwiera nasze umysły na świat, na to co najważniejsze i najistotniejsze. Zatrzymaj się w Wałbrzychu… zdobywanie wiedzy to nie tylko książki, ale również ogarnianie życia zawsze i wszędzie, ze wszystkimi jego wadami i zaletami.

Nauka to potęgi klucz

W szkołach nie ma lekcji, na których poznaje się życie sławnych, genialnych ludzi. A szkoda, można by się wiele nauczyć o tym, jak radzili sobie w życiu, jak poznawali świat i powoli zmieniali jego losy.

Dzieci zadają nam tysiące pytań, uwielbiają eksperymenty. Podczas warsztatów Nauka to potęgi klucz wspólnie poszukajcie na nie odpowiedzi. Za pomocą prowadzonych eksperymentów z fizyki/chemii zaprezentowane będą fascynujące zjawiska.

Zapraszamy, „Chcesz być kimś w życiu, to się ucz”, Ignacy Baliński

Mikrobiologiczna strona zmian klimatycznych – wykład inauguracyjny

Drożdże są wszechobecne w naszym środowisku. Candida auris to gatunek grzyba należącego do rodzaju Candida, czyli drożdży. Objawy zakażenia super grzybem Candida auris to gorączka, złe samopoczucie i ogólne zmęczenie.

Posłuchaj wykładu o stosunkowo nowym patogenie zbierającym śmiertelne żniwo  – Candida auris.

Nauka i praca młodego człowieka w Unii Europejskiej

Unia Europejska umożliwia odbycie studiów i szkoleń oraz inne formy rozwoju za granicą dostępne dla studentów, stażystów i innych osób. Praca w UE to praca w zróżnicowanym i wielokulturowym środowisku.  Większość stanowisk wymaga znajomości co najmniej dwóch języków UE.

Wykład Nauka i praca młodego człowieka w Unii Europejskiej przybliży uczestnikom aspekty praktyczno – prawne możliwości nauki i pracy w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Dysfunkcje i dylematy samorządu terytorialnego

Samorząd terytorialny tworzą z mocy prawa mieszkańcy wyodrębnionej jednostki administracyjnej. Znaczenie funkcji samorządu terytorialnego i trudności, na jakie samorząd napotyka są ogromne. Realizacja zadań, relacje i role, są obecnie determinowane przez aktualną, skomplikowaną sytuację gospodarczą, społeczną, prawną i polityczną państwa. W  konsekwencji sytuacja ta osłabia gospodarkę, generuje liczne dysfunkcje.

Jak  uniknąć wykroczeń i przestępstw w ruchu drogowym

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku, wykroczenie drogowe polega na niszczeniu, uszkadzaniu lub usuwaniu znaków drogowych, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podczas wykładu/dyskusji zostaną omówione przypadki zdarzeń drogowych stanowiących wykroczenia i przestępstwa.

Dla uczestników spotkania wykład zakończy się konkursem.

Fascynujący świat bezkręgowców

Bezkręgowce to zwierzęta, które nie posiadają szkieletu wewnętrznego. Do bezkręgowców należą owady, kraby, homary, ślimaki, małże, ośmiornice, rozgwiazdy, jeżowce i robaki (płazińce). Warsztaty mikroskopowe Fascynujący świat bezkręgowców dotyczą bioróżnorodności krajowych bezkręgowców, zasad taksonomii i nomenklatury. Będzie niepowtarzalna okazja do preparowania owadów, sporządzania kluczy taksonomicznych.

Przysłowia i powiedzenia ludowe kontra prawdziwa nauka

Przysłowia towarzyszyły ludziom od najdawniejszych czasów w niemal wszystkich językach świata. Przysłowia polskie wywodzą się z tradycji ludowej, są świadectwem obyczajów oraz wiedzy ludu i ważnym źródłem do badań nad historią kultury.

Festiwalowy gościu, posłuchaj o „skarbnicy słów”, frazach, które wzbogacają język, czynią wypowiedzi wyrazistymi i niestandardowymi. Nie pozwól żeby te ozdobniki naszej mowy zostały zapomniane.

Za co Polacy kochają Czechów i język czeski?

Bogactwo i zróżnicowanie Śląska Cieszyńskiego zarówno pod względem przyrodniczym, jak i kulturowym czyni to miejsce szczególnie atrakcyjne dla przyjezdnych. Dodatkowy impuls do zwiększenia aktywności to wejście Polski do Unii Europejskiej i otwarcie granic, co dla podzielonego między Polskę i Republikę Czeską (od 1920 roku) Śląska Cieszyńskiego było istotne. 

Podczas wykładu omówione zostanie dziedzictwo kulturowe i historyczne Republiki Czeskiej, zagadnienia językowe wyrazów brzmiących tak samo w obu językach, a mających zupełnie inne znaczenie.

Wszystkie tytułu spotkań z nauką znajdziesz tutaj.

prof. dr hab. inż. Jadwiga Sołoducho – Pełnomocniczka Środowiskowego Koordynatora DFN ds. regionu