Spotkajmy się w… Ząbkowicach Śląskich i Ziębicach (10-12.10)

Spotkajmy się w… Ząbkowicach Śląskich i Ziębicach (10-12.10)

Ząbkowice Śląskie – miasto Krzywej Wieży i tajemnicy z Frankensteinem, miasto pełne atrakcji,  w którym układ urbanistyczny centrum nawiązuje do średniowiecznej przeszłości miasta.

Zapraszamy na naukowe spotkania do  Ząbkowic Śląskich, miasta z bogatą historią i ciekawymi zabytkami, którego  symbolem jest  odchylona od pionu o ponad 2 metry Krzywa Wieża.

Roboty przyszłości jak zmienią naszą rzeczywistość? – wykład inauguracyjny

Panuje przekonanie, że nie ma powodów do obaw, maszyny nigdy nie przejmą władzy nad światem. Najbardziej zaawansowany na świecie robot, humanoidalna maszyna – Ameca, przez jednych nazywana imponująco rozwiniętym robotem, przez innych – wyjątkowo przerażającą maszyną – „twierdzi”, że ludzie nie powinni obawiać się robotów, ponieważ mają one za zadanie im służyć i pomagać. 

Z innych prognoz wynika, że do 2031 roku powstaną roboty skutecznie zastępujące ludzi w handlu detalicznym. Do 2053 roku roboty staną się lepszymi od ludzi chirurgami.

Gościu wyczekiwany… wstąp na spotkanie, posłuchaj o AMECE,  niesamowitej maszynie, która potrafi naśladować ludzką mimikę w bardzo realistyczny sposób. To jak dotychczas najbardziej zaawansowany robot tego typu.

Czy roboty przejmą Świat? Poczekamy, zobaczymy…

Nawyki żywieniowe – jak zmienić złe przyzwyczajenia na dobre?

Zdrowa dieta, odpowiednia ilość snu, regularna aktywność fizyczna powinny stać się naszą „codziennością”. Aby zmienić swoje złe nawyki, najlepiej zmienić styl życia, wyznaczać małe cele i osiągać je stopniowo. Wdrażanie zmian nawyków żywieniowych, które są dopasowane do naszych potrzeb i możliwości, zwiększa szanse na osiągnięcie i utrzymanie zamierzonego celu.

Pamiętajmy, insulina, glukagonem oraz katecholinami (adrenalina, noradrenalina) są odpowiedzialne za utrzymanie stałego poziomu substratów energetycznych dla pracujących mięśni oraz ich utylizacji. Nie można zapomnieć o kortyzolu oraz hormonie wzrostu, które również mają wpływ na metabolizm komórek w trakcie wysiłku.

Szczepionki – wynalazek anielski czy diabelski?

Ideę szczepień ochronnych, zapoczątkowała na początku XVIII wieku w Anglii lady Mary Wortley Montagu. Wraz ze swoim mężem wyjechała do Turcji i tam zachorowała na ospę. Nie umarła, ale choroba pozostawiła na jej ciele szpecące ślady. Kolejne lata przynosiły i w dalszym ciągu przynoszą nowe szczepionki na nieuleczalne do tej pory choroby, które ratują i przedłużają ludzkie życie. 

Weź udział w dyskusji o wakcynologii – dziedzinie medycyny zajmującej się szczepieniami ochronnymi, o historii i znaczeniu szczepień.

Znaczenie i przyszłość nauki w nadchodzących czasach. Czy warto wybierać w życiu drogę naukową?

Nauka jest jedną z największych wartości jakie ludzkość wypracowała. Staranna edukacja dodaje pewności siebie, pozwala odnaleźć się w dynamicznym rynku pracy. Nauka stanowi podstawę funkcjonowania każdego społeczeństwa, a przekazywanie wiedzy kolejnym pokoleniom zapewnia jej trwałość.

Zastanawiasz się jaką rolę wybrać w życiu? Zapamiętaj, wiedza to przede wszystkim umiejętność bycia człowiekiem, umiejętność życia w społeczeństwie.

Rewitalizacja Parku Miejskiego i przestrzeni miejskiej w Ziębicach – kierunki, pomysły i ograniczenia

Rewitalizacja jest kompleksowym programem remontów, modernizacji i zabudowy przestrzeni publicznych, rewaloryzacji zabytków na wybranym obszarze w powiązaniu z rozwojem gospodarczym i społecznym. Celem programu Rewitalizacji jest zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzeni ekologicznej (poprawa infrastruktury w celu poprawy “tkanki” społecznej).

Przestrzeń Ziębic, obszar objętego ochroną konserwatorską Parku Miejskiego wymaga ciągłej rewitalizacji. Wykład o rewitalizacji przestrzeni miejskiej w Ziębicach dotyczyć będzie między innymi szans związanych z nowymi aplikacjami projektów  o dofinansowaniu ze środków unijnych.

VII Dyktando na DFN

W dyktandzie oceniana jest poprawność zapisu (ze słuchu) pod względem zgodności z zasadami ortografii i interpunkcji. W Polsce cyklicznie organizowane jest Ogólnopolskie Dyktando, którego uczestnicy walczą o tytuł Mistrza Polskiej Ortografii i nagrody pieniężne.

W Ząbkowicach Śląskich to już siódma edycja festiwalowego dyktanda. Każdego roku tekst dyktanda związany jest z Dolnym Śląskiem. Na osoby, które napiszą najlepiej czekają nagrody.

Zapraszamy…

VIII Konkurs wiedzy o współczesnej polszczyźnie

Popularyzacja wiedzy o języku polskim, jego roli w zachowaniu kultury i tożsamości narodowej, doskonalenie praktycznych umiejętności językowych, wzbudzanie odpowiedzialności za jakość współczesnej polszczyzny jest niezwykle ważna.

Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają miłośników języka polskiego. Na zwycięzców znajomości zasad języka polskiego i umiejętność ich zastosowania czekają nagrody. Przyjdź, sprawdź swoje umiejętności.

Jak rozpoznać skałę?

Minerał, pierwiastek albo związek chemiczny mający postać kryształów, ukształtowany na skutek naturalnych procesów działających na powierzchni lub we wnętrzu Ziemi. Zwróćmy uwagę, minerały powstają w sposób stabilny, mają liczbę atomową i wzór chemiczny, skały powstają w wyniku ich połączenia.

Podczas warsztatów Jak rozpoznać skałę? uczestnicy nauczą się przyporządkować wybrane próbki skał do grupy skał manganowych, osadowych, metamorficznych. Co było skałą wyjściową dla skały metamorficznej i jak głęboko uległa przeobrażeniom?

Na ratunek fotografiom?

Fotografia istnieje już prawie od dwóch stuleci i niewątpliwie była świadkiem wielu znakomitych chwil.  Najstarsze zachowane zdjęcie na świecie – „Widok z okna La Gras” zostało wykonane w 1826 roku przez francuskiego fizyka i wynalazcę Josepha Nicéphore  Niépce.

Technika fotografowania szczególnie rozwinęła się w ostatnich dekadach wraz z nadejściem aparatów cyfrowych, a później smartfonów.

Nowoczesne metody identyfikacji broni biologicznej i bioterroryzmu

Zagrożenie użycia broni biologicznej wciąż wydaje się prawdopodobne. Współcześnie największe obawy budzi perspektywa wykorzystania broni masowego rażenia, również broni biologicznej, przez ugrupowania terrorystyczne. Można tego dokonać poprzez wykorzystanie patogenów jako broni biologicznej.

Nowoczesne metody analizy genetycznej umożliwiają identyfikację (nawet w warunkach polowych) potencjalnego patogenu oraz jego toksyczności i lekooporności. W tym kontekście, działania mające służyć eliminacji zagrożenia bioterroryzmem na poziomie państwa oraz na poziomie międzynarodowym są niezwykle ważne.

Klimat, wojny, pandemie, zniszczenie przyrody –  czy cywilizację ludzi możemy uratować przed nią samą?

W dobie ogromnego postępu technologicznego ludzie zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, że świat stoi w obliczu wielu zagrożeń i problemów do niedawna nie dostrzegalnych lub nie istniejących. Za zagrożenia i wyzwania w drugiej dekadzie XXI weku uznaje się zagrożenia militarne (broń jądrowa, broń konwencjonalna i olbrzymie wydatki wojskowe), terroryzm, a także zagrożenia cybernetyczne, ekonomiczne i energetyczne, ekologiczne oraz wyzwanie migracyjne.

Festiwalowy entuzjasto zapraszamy! Posłuchaj o tym czy grozi nam kryzys demograficzny/żywnościowy/ekologiczny? Czy współczesna medycyna znajdzie sposób walki z chorobami cywilizacyjnymi nękającymi świat? 

Program w tym regionie znajdziesz tutaj.

prof. dr hab. inż. Jadwiga Sołoducho – Pełnomocniczka Środowiskowego Koordynatora DFN ds. regionu