Nominacje do plebiscytu Osobowość Roku 2022

Nominacje do plebiscytu Osobowość Roku 2022

Osobowość Roku to ogólnopolski plebiscyt mający na celu wyłonienie osób szczególnie zasłużonych dla lokalnej społeczności. Na etapie wojewódzkim głosowanie prowadzi serwis Gazeta Wrocławska. Nominacje przyznawane są w 5 kategoriach:

  • Kultura
  • Działalność społeczna i charytatywna
  • Biznes
  • Polityka, samorządność i społeczność lokalna
  • Nauka

Wśród nominacji w kategorii Nauka między innymi znajdują się osoby od kilkunastu lat prowadzące zajęcia w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki:

prof. dr hab. Tadeusz Dobosz
Koordynator Środowiskowy Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w latach 2017-2018
były Koordynator Uczelniany na Uniwersytecie Medycznym
związany z Festiwalem od pierwszej edycji

dr inż. Barbara Mianowska
Koordynatorka regionalna DFN w Ząbkowicach Śląskich od 2001 roku,
czyli od pierwszej edycji w tym mieście

dr hab. inż. Elżbieta Wojaczyńska

dr hab. inż. Elżbieta Wojaczyńska
Koordynatorka Uczelniana na Politechnice Wrocławskiej od 2021 roku,
wcześniej przez wiele lat koordynatorka Wydziału Chemicznego PWr

Poza wyżej wymienionymi nominacje otrzymali również prowadzący oraz współprowadzący wydarzenia na Dolnośląskim Festiwalu Nauki z minionych lat:

Wszystkim nominowanym gratulujemy i życzymy wielu głosów.