Gorący temat

Gorący temat

16.09 godz. 10, 11.30 i 13 Lajkujemy, ale czy się rozumiemy? O skutecznej komunikacji w XXI wieku (2271)

16.09 godz. 11 Media społecznościowe – jak mądrze z nich korzystać (2264)

17.09 godz. 16 Koncert dla Pokoju (230)

18. 09 godz. 11.30 i 20.09 godz. 11 Smog – realne zagrożenie? (1394)

19.09 online Między prawdą a fałszem. Rzetelne źródła informacji w Internecie (3)

19.09 godz. 11.15 Fake news i dezinformacja – jak nie dać się nabrać w świecie postprawdy? (1460)

20.09 godz. 10 Fakty i mity o substancjach uzależniających – co warto wiedzieć w XXI wieku (1195)

20.09 godz. 10 online Wojskowe apteczki osobiste podczas działań wojennych w Ukrainie. Co to jest opatrunek hemostatyczny, staza taktyczna i opatrunek okluzyjny. Jak odróżnić produkty oryginalne od niebezpiecznych podróbek. Jak użyć wyposażenia apteczki wojskowej do udzielania pierwszej pomocy (82)

20.09 godz. 10 i 11 Nowoczesne systemy selektywnej zbiórki odpadów (1393)

20.09 godz. 11 Jak ogrzać dom? Warsztaty z wykorzystaniem modelu hydraulicznego (49)

20.09 godz. 11 Na co muszę zwrócić uwagę  gdy chcę wziąć kredyt lub pożyczkę i mam problemy ze spłatą lub z kredytodawcą? Krótka instrukcja obsługi kredytobiorcy konsumenta (174)

20.09 godz. 12 Przedsiębiorczość kobiet w miastach na prawach powiatu województwa dolnośląskiego – raport po dwóch latach pandemii Covid-19 (2103)

21.09 godz. 15.55 Lecznicza marihuana (88)

21.09 godz. 14 Dangers of applied skepticism (1715)