Prowadzący: dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, prof. UWr
Afiliacja: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, UWr
Współprowadzący: mgr Magdalena Paleczna
Dziedzina wydarzenia: Gorący temat
Organizator: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Miejsce: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Więzienna 8-12
Miasto: Wrocław
Data wydarzenia: 20/09/2022 11:00,
Sala: bud. C, Amfiteatr A
Forma prezentacji: warsztat
Zajęcia w formie: stacjonarnie, 60 min.
Grupa wiekowa: szkoła ponadpodstawowa, dorośli
Liczba miejsc na sali: 100
Dostępność dla niepełnosprawnych: Nie
Uniwersytet w szkole: Nie

Warsztat ma na celu zaprezentowanie najważniejszych kwestii i pułapek, które towarzyszą zaciąganiu kredytów, w tym kredytów konsumenckich, zarówno przed zawarciem umowy, jak i potem w trakcie jej trwania. W jego ramach będzie mowa także o tym na co potencjalny kredytobiorca musi zwrócić uwagę i potem także będąc już nim jakie ma prawa, a w razie jakiś problemów, także ze spłatą, jak ma postępować.