Zapraszamy Sponsorów do wsparcia Dolnośląskiego Festiwalu Nauki!

Zapraszamy Sponsorów do wsparcia Dolnośląskiego Festiwalu Nauki!

Kim jesteśmy? Czym się zajmujemy?

Dolnośląski Festiwal Nauki jest wydarzeniem przygotowywanym przez 11 Uczelni Wyższych Wrocławia oraz 2 Instytuty Polskiej Akademii Nauk. Grono głównych organizatorów uzupełnia ponad 100 placówek oświatowo-kulturalnych. Swoim zasięgiem obejmuje 11 miast, oprócz Wrocławia są to Bystrzyca Kłodzka, Bolesławiec, Dzierżoniów, Głogów, Jelenia Góra, Legnica, Lubin, Wałbrzych, Ząbkowice Śląskie i Zgorzelec. Liczbę odbiorców co roku szacujemy na ok. 140 tys. Przygotowujemy ponad 1 500 różnorodnych przedsięwzięć rocznie. Warto wspomnieć, że wstęp na WSZYSTKIE wydarzenia w ramach DFN jest BEZPŁATNY!

Dolnośląski Festiwal Nauki w sposób ciekawy i interesujący promuje naukę i jej osiągnięcia. Przybliża zainteresowanym najnowsze osiągnięcia z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych, a także kultury i sztuki. Jest idealną odpowiedzią na potrzeby wyedukowanego społeczeństwa, którego wartością jest wykształcenie, umiejętności i aspiracje każdego obywatela. Jest także idealnym narzędziem promocji dla przedsiębiorstw, chcących zaistnieć – lub już budujących swoją pozycję – na styku edukacji, kultury, nauki i biznesu. Za swoją dotychczasową działalność został w roku 2019 laureatem Nagrody Głównej Popularyzator Nauki w konkursie organizowanym przez Portal PAP Nauka w Polsce oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

DFN jest także widoczny w Europie i na świecie. Wchodzi w skład instytucji zrzeszającej festiwale i centra nauki EUSEA (Europejskie Stowarzyszenie Organizacji Zaangażowanych w Naukę), w ramach której bierze udział w realizowanych projektach. Ponadto od roku 2015 współpracujemy z Pekińskim Festiwalem Nauki.

W celu bliższego zapoznania się z naszą ubiegłoroczną działalnością i osiągnięciami, a także po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową www.festiwal.wroc.pl oraz do kontaktu z biurem Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

Co możemy zaoferować? Czego oczekujemy?

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 znacząco wpłynęła na wszystkie dziedziny życia. Odcisnęła także znaczące piętno na gospodarce i nierzadko odebrała możliwość współpracy z nami dotychczasowym sponsorom. Tym samym poszukujemy nowych Darczyńców, którym nieobce jest zaangażowanie w popularyzację kultury, nauki, sztuki i promocja sportu. Festiwal Nauki, jako impreza o dużej renomie, szerokim zasięgu oraz bardzo pozytywnym odbiorze społecznym jest do tego idealnym narzędziem. W roku 2020 festiwal zorganizowany w formie spotkań on-line. Umożliwiło to dotarcie do dzieci i młodzieży bezpośrednio do klas lekcyjnych (i domów), a także do osób społecznie wykluczonych. Dodatkowo wiele z naszych spotkań, ciągle dostępnych w sieci w postaci nagrań, gościło unikatowych odbiorców spoza woj. dolnośląskiego.

Naszym potencjalnym Sponsorom oferujemy możliwość wzięcia udziału w projekcie w charakterze Współorganizatora. Działania mogłyby przybliżyć zakres Państwa działalności. Stać się punktem wyjścia do realizacji projektów edukacyjno-promocyjnych. Naszym potencjalnym Sponsorom niezwykle efektywne działania reklamowe, które budują pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa, którego produkty nierzadko opierają się na odkryciach naukowych i przyczyniają do dalszego postępu technologicznego.

Liczymy na Państwa wsparcie finansowe lub rzeczowe. Jesteśmy otwarci na różne formy takiego zaangażowania – od przystąpienia do grona Sponsorów całego wydarzenia poprzez wsparcie rzeczowe po finansowanie konkretnych dziedzin wiedzy (np. medycyny, chemii, ekologii) lub poszczególnych imprez (np. Wykład Prof. Miodka, CSI: Kryminalne Zagadki Wrocławia).

Niniejsza wiadomość nie wyczerpuje wszystkich możliwości naszej ewentualnej współpracy. Chcemy jedynie, aby była punktem wyjścia do podjęcia rozmów i nawiązania owocnej współpracy, która przyczyni się do dalszego rozwoju wydarzenia, a dla Państwa stanie się inwestycją przynoszącą wymierne korzyści.

XXV edycja DFN w roku 2022 planowana jest w terminach: 15-21 września 2022 roku we Wrocławiu, a następnie we wrześniu i październiku w innych wymienionych powyżej miastach Dolnego Śląska. Proponowane wydarzenia dotykać będą wszystkich dziedzin nauki, od humanistycznych, przez ścisłe aż do najnowszych osiągnięć technologii i będą odpowiedzią na bieżące problemy nauki, odkrycia, epokowe wydarzenia i rocznice. Chcielibyśmy, aby oferta kolejnego Festiwalu jeszcze bogatsza i ciekawsza niż dotychczas.

Serdecznie zapraszamy do współpracy przy kreowaniu największego w Polsce Święta Nauki!