FESTIWAL W REGIONIE: PODZIĘKOWANIA

FESTIWAL W REGIONIE: PODZIĘKOWANIA

Szanowni Państwo Koordynatorzy Festiwalu Nauki w Regionie,
Proszę przyjąć serdeczne podziękowanie za trud i zaangażowanie w organizację XXIII Festiwalu Nauki w Regionie Dolnośląskim. Słowa podziękowania za bardzo dobrą współpracę kieruję również do szkół oraz władz lokalnych miast, goszczących festiwal. Zorganizowanie festiwalu i spotkań z nim związanych wymaga dużego nakładu pracy. Dlatego pragnę serdecznie podziękować wszystkim którzy społecznie, w sposób bezinteresowny angażowali się w przygotowanie Festiwalu Nauki w tak trudnym okresie pandemii SARS-CoV-2. 

„Życia możemy doświadczać tylko wtedy, gdy dzielimy się z innymi ludźmi. Podzielona radość jest podwójną radością.”
Anselm Grun 

prof. dr hab. Jadwiga Sołoducho
Pełnomocnik Koordynatora ds. Regionu