PLATFORMA EUSEA

PLATFORMA EUSEA

Platforma EUSEA, uruchomiona oficjalnie 30 października 2020 r., to ogólnodostępne źródło informacji (w języku angielskim) przydatnych organizatorom imprez popularyzujących naukę i nie tylko. To baza danych stanowiących propozycje imprez innych popularyzatorów nauki z Europy i świata. Gromadzone są na niej cenne zasoby i  przydatne formaty polecane przez doświadczonych praktyków. Platforma Eusea wspomaga osoby i instytucje w poszukiwaniu inspiracji, metod i narzędzi do realizowania różnorodnych aktywności popularyzacyjnych mających na celu upowszechnianie nie tylko nauki, ale też techniki, kultury i sztuki. 

Imprezy można wyszukiwać według dwóch kryteriów. W ramach kryterium Docelowa grupa odbiorców mamy wybór spomiędzy następujących grup: dorośli, dzieci w wieku 3-6 lat, dzieci w wieku 7-12 lat, młodzież, rodziny, decydenci, interesariusze. W ramach kryterium Cel do osiągnięcia mamy do wyboru trzy następujące aktywności: angażujące uczestnika, sprzyjające dialogowi i zrozumieniu oraz stymulujące myślenie.

Po kliknięciu na obrazek ilustrujący daną imprezę pojawia się jej opis, sposób przygotowania oraz źródła informacji o podobnych imprezach. Gdyby ktoś potrzebował dodatkowych informacji na temat jakiejś imprezy, bądź potrzebował pomocy w tłumaczeniu, proszę kontaktować się z Barbarą Cader-Sroką pisząc e-mail na adres:  barbara.cader-sroka@uwr.edu.pl

Zachęcamy do korzystania Platformy Eusea! Link do platformy https://eusea.info/platform/