KONKURS „MOJE SZCZĘŚCIE”

KONKURS „MOJE SZCZĘŚCIE”

Organizatorzy XXIII DFN zachęcają wszystkich uczestników żeby zaprezentowali swoje odwzorowanie poniższego fragmentu wzoru strukturalnego „cząsteczki szczęścia” – endorfiny.

Dla kogo?
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy biorą aktywny udział w imprezach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Konkurs odbywać się będzie bez podziału na kategorie wiekowe. 

Jak?
Forma jest dowolna! Prosimy jednak o przesłanie tylko zdjęcia swojej pracy. 

Do kiedy?
Prace na konkurs można dostarczyć do 13 listopada 2020 r. na adres mailowy festiwal@uwr.edu.pl. Prosimy o podpisanie przesłanej wiadomości imieniem i nazwiskiem autora oraz numerem kontaktowym (do wiadomości Biura DFN).  Rozstrzygnięcie konkursu przez specjalnie powołane jury nastąpi do końca grudnia 2020 roku. Nazwiska laureatów i ich dzieła będą opublikowane na stronie internetowej Festiwalu Nauki: www.festiwal.wroc.pl. Zwycięskie prace zostaną dodatkowo zamieszczone w publikacji XXIV Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.  

!!!Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!!! 

Nadesłane prace stają się własnością organizatorów i nie podlegają zwrotowi. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie i powielanie prac do różnych publikacji bez zgody ich autorów (opiekunów prawnych). Jednocześnie rodzic (opiekun prawny) czy pełnoletni autor wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych autora (imienia, nazwiska) zgodnie z obowiązującą Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000).