FESTIWAL W REGIONIE ONLINE: ODC. 2 BOLESŁAWIEC

FESTIWAL W REGIONIE ONLINE: ODC. 2 BOLESŁAWIEC

Festiwal nauki zawita również do Bolesławca, miasta znanego z ceramiki, która bliska jest konsumentom z Polski, ale również i całego świata. Produkowana od XIX wieku, stała się rozpoznawalnym symbolem Bolesławca. Ale Bolesławiec to nie tylko ceramika! Miasto to poznamy także dzięki wycieczce „Bolesławiecka historia zdrowia i środowiska”, na której przybliżymy Państwu historię Bolesławca od strony zagadnień medycznych i przyrodniczych. Poznamy bogatą historię szpitala psychiatrycznego przy alei Tysiąclecia, dowiemy się nieco na temat bolesławieckich aptek i dużego dorobku, jaki aptekarze i farmaceuci wnieśli do dziejów Bolesławca. Dowiemy się ciekawych informacji na temat środowiska naturalnego w naszym mieście, a także, czym były tak zwane Dęby Zwycięstwa i gdzie do dzisiaj można znaleźć jeden z nich. Poznamy też powiązania medycyny, aptekarstwa i nauk przyrodniczych z innymi, bardziej humanistycznymi dziedzinami. 

Wycieczkę poprowadzi Dariusz Gołębiewski, student IV roku historii na Uniwersytecie Wrocławskim, młody regionalista i współprowadzący stronę internetową na Facebooku pt. Bolesławiec i okolice dawniej i dziś, gdzie będzie można znaleźć wszystkie najnowsze informacje na temat wycieczki. 

Ponadto zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach:

 „Wielcy ludzie żyli w brudzie” – krótka historia brudu W bogatym programie festiwalu nauki w Bolesławcu, niezwykle interesująco zapowiada się ”podróż” po krótkiej historii brudu. Rzymianie siedzieli godzinami w łaźni, św. Agnieszka nie kąpała się nigdy, a Król Słońce zmieniał jedynie koszule. Nie wiadomo, jak często mył się człowiek pierwotny. O tym i więcej o cywilizacjach, które pozostawiły po sobie teksty i ślady materialne z przyjemnością można posłuchć podczas tematycznego wykładu „Wielcy ludzie żyli w brudzie” – krótka historia brudu.

 „Kryzys klimatyczny – blaski i cienie” Każda zmiana klimatu pociąga za sobą szereg daleko idących konsekwencji. Powszechnie znanymi skutkami globalnego ocieplenia są topnienie lądolodów  oraz susze. Globalne ocieplenie zaburza również równowagę w funkcjonowaniu ekosystemów, co może prowadzić do wymierania gatunków oraz zmniejszenia się różnorodności biologicznej na naszej planecie. Wykład Kryzys klimatyczny – blaski i cienie przybliży liczne problemy w jaki sposób globalne ocieplenie ma wpływ na wzrost zagrożenia klęskami żywiołowymi, ograniczenia zasobów naturalnych mogących doprowadzić do klęsk głodu. Czy ma wpływ na nieurodzaj, rozpowszechniania się chorób charakterystycznych dla gorących klimatów, przesunięcia się stref klimatycznych w kierunku biegunów.

„Od SARS-1 do SARS-2. Skąd się biorą nowe wirusy?” Panuje przekonanie, że koronawirusy są obecne w naszym życiu praktycznie cały czas. Jeśli się przeziębimy/mamy katar, to prawdopodobnie jest to spowodowane koronawirusem. Pojawia się wysoka gorączka, bóle mięśniowe, osłabienie, kaszel/ból gardła. Potem występują duszności i kłopoty z oddychaniem. Wykład Od SARS-1 do SARS-2, przybliży istotne problemy jak to jest z tymi „nowymi” wirusami. 

A to tylko wybrane propozycje z programu spotkań w Bolesławcu. Wszystkie informacje znajdziemy pod adresem. Przypominamy o zapisach na spotkania! 

prof. dr hab. Jadwiga Sołoducho
Pełnomocnik Koordynatora DFN ds. Regionu 

Piotr Krysiak
Biuro DFN