PEKIŃSKI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL NAUKI III KONFERENCJA OKRĄGŁEGO STOŁU

PEKIŃSKI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL NAUKI III KONFERENCJA OKRĄGŁEGO STOŁU

- beijing international science festival - roundtable conference - dfn - festiwal nauki - dolnośląski festiwal nauki - pekiński międzynarodowy festiwal nauki bast

W dniach 20-25 września 2015 r. odbyła się w Pekinie piąta edycja Pekińskiego Festiwalu Nauki współorganizowanego i sponsorowanego przez Pekińskie Stowarzyszenie ds. Nauki i Technologii (Beijing Association for Science and Technology – BAST). Głównym celem BAST jest wzmocnienie współpracy międzynarodowej i wymiany doświadczeń na polu popularyzacji nauki oraz podniesienie wiedzy społeczeństwa na tematy naukowe. Festiwalowi towarzyszyła zorganizowana 20 września br. III Konferencja Okrągłego Stołu Pekińskiego Międzynarodowego Festiwalu Nauki (Beijing International Science Festival Roundtable Conference – BISFRT).

Uczestniczyły w niej 24 osoby z 17 krajów z Europy, Azji, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej i Afryki. Konferencje Okrągłego Stołu zainicjowane zostały trzy lata temu przez BAST w celu ustanowienia platformy długoterminowej współpracy pomiędzy organizatorami festiwali nauki z całego świata. Każdego roku nowi uczestnicy konferencji podpisują tzw. Porozumienie o Współpracy, któreformułuje zasady i treść współpracy z BAST oraz zawiera ustalenia odnośnie uczestnictwa w dorocznych konferencjach Okrągłego Stołu, a także regularnych i okazjonalnych video-konferencjach.

Uczestnicy Konferencji podczas tematycznych seminariów wymieniają się swymi najlepszymi doświadczeniami i zasobami z zakresu organizacji i realizacji festiwali nauki oraz wspólnie rozwiązują pojawiające się problemy wspomagając w ten sposób  rozwój komunikacji nauki w różnych krajach. Ponadto wypracowują nowe idee i formaty promując tym samym innowacyjność na polu popularyzacji nauki.

Dolnośląski Festiwal Nauki i jego osiągnięcia przedstawiła podczas III Konferencji Okrągłego Stołu Barbara Cader-Sroka.  Jako pełnomocnik Środowiskowego Koordynatora DFN ds. współpracy międzynarodowej B. Cader-Sroka podpisała w imieniu Dolnośląskiego Festiwalu Nauki Porozumienie o Współpracy.

Imprezy V Pekińskiego Festiwalu Nauki realizowane były na stoiskach umieszczonych w kilku namiotach zbudowanych na terenie Parku Olimpijskiego na północy Pekinu. Dominowały zajęcia promujące nowoczesne technologie i robotykę, ale nie brakowało eksperymentów z zakresu fizyki, chemii czy biologii, a także matematyki. Na twarzach chińskich dzieci, które tłumnie uczestniczyły w imprezach festiwalowych, malowało się to samo zainteresowanie i zachwyt, które maluje się na twarzy każdego dziecka ciekawego świata. To dowód na to, że fascynacja nauką nie zna granic, a sama nauka stanowi chyba najlepszą platformę porozumienia ponad wszelkimi podziałami.

Dla zainteresowanych treść Porozumienia w wersji oryginalnej.

Barbara Cader-Sroka