Konkurs „Moje szczęście”

Konkurs „Moje szczęście”

Dla kogo?

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy biorą aktywny udział w wydarzeniach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Konkurs odbywać się będzie bez podziału na kategorie wiekowe.

Jak?

Forma jest dowolna! Prosimy jedna o przesłanie tylko zdjęcia swojej pracy.

Do kiedy?

Prace na konkurs można dostarczyć do 13 listopada 2020 r. na adres mailowy festiwal@uwr.edu.pl Prosimy o podpisanie przesłanej wiadomości imieniem i nazwiskiem autora oraz numerem kontaktowym (do wiadomości Biura DFN).

Rozstrzygnięcie konkursu przez specjalnie powołane jury nastąpi do końca grudnia 2020 roku. Nazwiska laureatów i ich działa będą opublikowane na stronie internetowej Festiwalu Nauki www.festiwal.wroc.pl

Zwycięskie prace zostaną dodatkowo zamieszczone w publikacji XXIV Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

!!! Na zwycięzców czekają atrakcyjne narody!!!

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i powielanie prac do różnych publikacji bez zgody ich autorów (opiekunów prawnych). Jednocześnie rodzic (opiekun prawny) czy pełnoletni autor wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych autora (imienia, nazwiska) zgodnie z obowiązującą Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000).