PROGRAM RAMOWY UNII EUROPEJSKIEJ „HORYZONT 2020”

PROGRAM RAMOWY UNII EUROPEJSKIEJ „HORYZONT 2020”

- horizon 2020 - eusea - dfn - ue - resposible research and innovation program

Horyzont 2020(H2020) to największy w historii Unii Europejskiej program w zakresie badań naukowych i innowacji. Jednym ze szczegółowych celów H2020 są działania w programie Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa (Science with and for society), którego głównym zadaniem jest budowanie efektywnej współpracy między nauką a społeczeństwem i rozwijanie innowacyjnych metod włączania nauki do społeczeństwa. Należy dążyć do tego, aby nauka stawała się coraz bardziej atrakcyjna, a zainteresowanie społeczne jej sprawami umożliwiało dalsze działania badawcze i innowacyjne. W ramach projektu naukowcy, obywatele, politycy, przedstawiciele biznesu i inni mają możliwość współpracy w trakcie całego procesu badań i innowacji mając wpływ zarówno na sam proces jak i na jego wyniki, które to powinny spełniać oczekiwania i potrzeby społeczeństwa europejskiego. Takie podejście do badań naukowych i innowacji nazwano odpowiedzialnymi badaniami naukowymi i innowacjami (RRI – Responsible Research and Innovation). W praktyce realizacja RRI oznacza między innymi szersze zaangażowanie społeczeństwa w proces badawczy,  zwiększenie dostępu do wyników badań naukowych, promowanie formalnego i nieformalnego nauczaniu przedmiotów ścisłych.

Europejskie stowarzyszenie Eusea, do którego należy Dolnośląski Festiwal Nauki, jest członkiem konsorcjum czteroletniego projektu NUCLEUS, który uzyskał finansowanie Komisji Europejskiej. Akronim NUCLEUS pochodzi od New Understanding of Communication, Learning and Engagement in Universities and Science Institutions ( nowe rozumienie komunikowania się, uczenia się i zaangażowania na uniwersytetach i w instytucjach naukowych). Projekt kierowany jest przez Uniwersytet Rhein-Waal, a w skład konsorcjum projektu wchodzi ponad dwadzieścia instytucji z Europy, Afryki i Azji. NUCLEUS będzie wspierał zmiany strukturalne w organizacjach badawczych w celu promowania i realizowania RRI.

Konsorcjum projektu oczekuje od wybranych członków Eusea udostępnienia miejsca do zrealizowania podczas lokalnych festiwali nauki  imprez przewidzianych projektem, takich jak warsztaty, szkolenia, wystawy, kawiarnie naukowe itp. Kilku członków Eusea, w tym Dolnośląski Festiwal Nauki, już wyraziło zainteresowanie udziałem. Prace będą prowadzone we współpracy z Wissenschaft-im-Dialog w Berlinie, Psiquadro w Perugii i Centrum Promocji Nauki w Belgradzie i przede wszystkim z Annette Klinkert z City2Science z Bielefeld w Niemczech.

Miejmy więc nadzieję, że w ciągu najbliższych lat będziemy mieli szansę gościć imprezy projektu NUCLEUS i tym samym jeszcze bardziej uatrakcyjnić ofertę Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

Barbara Cader-Sroka
Pełnomocnik Koordynatora ds. Współpracy Międzynarodowej