LOGO DFN W EUROPIE

LOGO DFN W EUROPIE

„Poster_of_Logos” – plakat zbudowany ze znaków graficznych, będących symbolami organizowanych przez członków EUSCEA festiwali nauki, tygodni nauki oraz dni nauki. Plakat promuje EUSCEA i jej członków oraz przypomina główne cele tej organizacji, jakimi są przybliżanie nauki społeczeństwom poszczególnych krajów oraz współpraca i wymiana idei pomiędzy krajami. 

- poster of logos - dfn - science festivals - lower silesian science festival - festiwal nauki - eusea - euscea