DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI W CHINACH

DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI W CHINACH

- dolnośląski festiwal nauki - lower silesian science festival - lssf - dfn - VI pekiński festiwal nauki

VI Pekiński Festiwal Nauki (VI PFN) odbył się dniach 17-23 września 2016 r. Wszystkie wydarzenia festiwalowe realizowane były w dwóch lokalizacjach w Pekinie: na terenie Pekińskiego Parku Olimpijskiego i w Chińskim Muzeum Nauki i Techniki. Tematami przewodnimi Festiwalu były przestrzeń kosmiczna i lotnictwo. Poza tym odbywały się pokazy dotyczące zdrowia, nauk przyrodniczych i ochrony środowiska.

Komitet organizacyjny VI PFN zaprosił do udziału w Festiwalu kilkadziesiąt osób z siedmiu krajów świata, reprezentujących lokalne festiwale nauki. Z Polski zaproszono dwie osoby z Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, dr Annę Hajdusianek z Politechniki Wrocławskiej i mgr Barbarę Cader-Srokę z Uniwersytetu Wrocławskiego.

W jednym z kilku namiotów, rozstawionych na terenie Parku Olimpijskiego, przygotowano stoiska dla wszystkich zaproszonych festiwali nauki. Na stoisku DFN  A. Hajdusianek i B. Cader-Sroka zorganizowały w dniach 17-22 września br. następujące eksperymenty fizyczne nawiązujące do badań kosmosu: zabawa z magnesami, ilustrująca zjawisko magnetyzmu i nawiązująca do oddziaływań Ziemia-Słońce; zabawa żyroskopem, łożyskiem kulkowym i nadmuchanymi balonami, dotycząca zagadnień konstrukcji statków kosmicznych i ich napędów; demonstracja siły odśrodkowej i pokazanie jej związku ze sztuczną grawitacją; doświadczenie ze spadkiem swobodnym ciał i omówienie zjawiska nieważkości oraz jego wpływu na zdrowie człowieka; prezentacja różnej siły ciężkości na różnych obiektach astronomicznym w trakcie zabawy kilkoma pudełkami od zapałek wypełnionymi różnymi ciężarkami; pokazy z użyciem filtrów barwnych i polaryzatorów nawiązujące do obserwacji astronomicznych w różnych długościach fal oraz do metod badawczych astronomii obserwacyjnej; omówienie zagadnienia powstawania kraterów uderzeniowych na planetach i księżycach planet na podstawie zabawy z upuszczaniem metalowej kuli na piasek; budowanie modelu Układu Słonecznego z wykorzystaniem sznurków różnej długości, reprezentujących rzeczywiste odległości planet od Słońca przedstawione w skali. Eksperymenty prezentowane były codziennie w godzinach 9:00-17:00 i cieszyły się dużym zainteresowaniem nie tylko chińskich dzieci, ale także dorosłych i całych rodzin. W ich realizacji pomagali wolontariusze, uczniowie pekińskich gimnazjów, którzy w razie potrzeby tłumaczyli niezbędne informacje na język chiński.

Poza udziałem w VI PFN reprezentantki DFN gościły z wizytą w dwóch pekińskich szkołach. 20 września B. Cader-Sroka wygłosiła w jednej  ze szkół prelekcję na temat „Słońce-nasza najbliższa gwiazda” dla uczniów w wieku 7-8 lat. W drugiej szkole podobna prelekcja odbyła się 22 września dla uczniów w wieku 12-13 lat. Obu prelekcjom towarzyszyły interaktywne pokazy fizyczne poprowadzone przez. A. Hajdusianek.

17 września odbyła się w Pekinie kilkugodzinna Konferencja Okrągłego Stołu, organizowana dorocznie w ramach kolejnych edycji Pekińskiego Międzynarodowego Festiwalu Nauki. Konferencje Okrągłego Stołu zainicjowane zostały cztery lata temu w celu ustanowienia platformy długoterminowej współpracy pomiędzy organizatorami festiwali nauki, centrów nauki oraz innych wydarzeń promujących naukę z całego świata. W tegorocznej Konferencji uczestniczyło 25 popularyzatorów nauki z 14 krajów świata. Dolnośląski Festiwal Nauki reprezentowała Barbara Cader-Sroka – Pełnomocnik Środowiskowego Koordynatora DFN ds. Współpracy Międzynarodowej. Konferencja odbyła się pod hasłem „Dalekosiężne skrzydła komunikacji nauki”, a w jej trakcie dyskutowano takie zagadnienia jak: rola prasy i mediów w promocji nauki, inspiracje dla młodych, udział społeczeństwa w badaniach naukowych, współpraca naukowców z przemysłem, sposoby oszacowania rezultatów działań popularyzacyjnych.

Pobyt w tak odległym, zarówno kulturowo jak i pod względem języka, kraju jak Chiny kojarzy się z trudnościami, choćby w komunikacji. W dziedzinie popularyzacji nauki porozumienie jest jednak łatwiejsze, gdyż w razie potrzeby wykorzystywany jest uniwersalny język znany na całym świecie – język nauki.

Barbara Cader-Sroka