Prowadzący: R. Strong, B. Chrzanowska
Afiliacja: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Współprowadzący: A. Leszczyńska
Panel tematyczny: Głogów
Organizator: Koordynator regionalny w Głogowie
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 14 w Głogowie, ul. Królewska 12
Miasto: Głogów
Data wydarzenia: 04/10/2023 09:00,
Sala: s. 201
Zapisy od: 15/09/2023
Zapisy do: 25/09/2023
Zapisy telefoniczne / mailowe: agatle@tlen.pl
Forma prezentacji: warsztat
Zajęcia w formie: stacjonarnie
Grupa wiekowa: przedszkole, szkoła podstawowa kl. 0-3
Liczba miejsc na sali: 25
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami: Tak

Rozbudzanie zainteresowań́ dzieci i wzbogacenie ich wiadomości z zakresu prehistorii, kształtowanie umiejętności społecznych - współdziałania w zabawach i sytuacjach zadaniowych.