Prowadzący: dr Paweł Fiktus
Afiliacja: Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
Panel tematyczny: Nauki społeczne
Organizator: Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
Miejsce: Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu, ul św. Jadwigi 12
Miasto: Wrocław
Data wydarzenia: 18/09/2023 09:00,
Sala: Aula
Zapisy od: 01/09/2023
Zapisy do: 14/09/2023
Zapisy telefoniczne / mailowe: marketing@prawowroclaw.edu.pl
Forma prezentacji: wykład
Zajęcia w formie: stacjonarnie
Grupa wiekowa: szkoła ponadpodstawowa, dorośli
Liczba miejsc na sali: 60
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami: Tak

Podczas wykładu zostaną przedstawione zasady ochrony wizerunku, zwłaszcza w Internecie. Słuchaczom przybliżone zostaną zasady dochodzenia odszkodowania za bezprawną prezentację wizerunku. Osobny punkt zostanie poświęcony zasadom umieszczania materiałów w mediach, na których widnienie wizerunek innych osób. Ponadto zostaną przedstawione najciekawsze sprawy sądowe dotyczące ochrony wizerunku.