Oferta sponsorska

Oferta sponsorska

Dlaczego warto zostać Sponsorem?

Dolnośląski Festiwal Nauki pomaga budować społeczeństwo wiedzy, stwarza przestrzeń do dialogu i zdobywania nowych doświadczeń. Rozpala ciekawość wśród najmłodszych, a dorosłym pozwala poznać w sobie odkrywcę. Festiwal pokazuje jednocześnie, jak duży wpływ wywiera nauka na nasze codzienne życie.

Wspieranie Dolnośląskiego Festiwalu Nauki wpisuje się w Społeczną Odpowiedzialność Biznesu, czyli CSR – koncepcję docenianą coraz częściej przez inwestorów, konsumentów i interesariuszy. Realne wsparcie sponsora pomoże budować zaangażowanie społeczne i rozwijać lokalną społeczność, a przede wszystkim potwierdzi, jak kluczową rolę odgrywa nauka w tworzeniu społeczeństwa wiedzy.