Interaktywne pokazy w szkołach

Interaktywne pokazy w szkołach

Interaktywne pokazy w szkołach

Wspólne przedsięwzięcie Dolnośląskiego Festiwalu Nauki i Departamentu Edukacji Urzędu Miasta, w którym przedstawiciele wrocławskich uczelni wyższych przygotowują i prowadzą zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Co roku organizowanych jest ok. 75 wydarzeń w 25 placówkach oświatowych. Zajęcia prowadzone w ramach projektu obejmują zagadnienia z zakresu nauk społecznych, ścisłych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Pracownicy naukowi wrocławskich uczelni, doktoranci i studenci przedstawiają trudne tematy w sposób przystępny, interesujący, angażując młodych odbiorców do wspólnej nauki i zabawy. Spotkania mają na celu urozmaicenie zajęć i pokazania nauki na inny sposób.

Szkoły zainteresowane wzięciem udziału w projekcie proszone są o kontakt z Departamentem Edukacji Urzędu Miasta.

Szkoły biorące udział w projekcie w 2023 r.:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 we Wrocławiu

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 we Wrocławiu

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 18 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa nr 4 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa nr 23 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa nr 28 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa nr 44 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa nr 46 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa nr 63 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa nr 71 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa nr 83 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa nr 84 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa nr 96 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa nr 99 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa nr 108 we Wrocławiu

Liceum Ogólnokształcące nr I we Wrocławiu

Liceum Ogólnokształcące nr IV we Wrocławiu

Liceum Ogólnokształcące nr VI we Wrocławiu

Liceum Ogólnokształcące nr X we Wrocławiu

Liceum Ogólnokształcące nr XI we Wrocławiu

Liceum Ogólnokształcące nr XVII we Wrocławiu

Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych we Wrocławiu

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących we Wrocławiu

Zespół Szkół nr 3 we Wrocławiu

Zespół Szkół nr 18 we Wrocławiu