Submitting a festival event is equivalent to accepting the rules outlined in the document "Procedure for reporting DFN events and safety rules" and the RODO Clause, available on the website https://www.festiwal.wroc.pl/dla-organizatorow/ (Polish only)

* mandatory field

The choice depends on the context of your event:
• Wrocław edition - choose the appropriate panel (e.g., "Humanities," "Engineering and Technology," etc.) or the appropriate panel (e.g., "Leading Events," "Hot Topic," Researchers' Night itp.).
• Regional edition - choose the region (e.g., "Legnica," "Głogów," "Bolesławiec," etc.).

Imprezy Wiodące - Leading Events
Miasteczko Naukowe (14.09) - Science Fair (14.09)
Gorący temat - Hot Topic
CSI: Kryminalne Zagadki Wrocławia - CSI: Criminal Mysteries of Wrocław
Wrocławskie wędrówki (wycieczki) - Wrocław Walks (Tours)
Trenuj Umysł! - Train Your Mind!
Wrocławskie muzea na DFN - Wrocław Museums at DFN
Centrum Festiwalowe na Politechnice Wrocławskiej - Festival Center at University of Science and Technology
II Noc Naukowców (20.09) - II Researchers' Night (20.09)
Poligon Wiedzy w AWL - Knowledge Training Field in AWL
Nauki humanistyczne - Humanities
Nauki inżynieryjno-techniczne - Engineering and Technology
Nauki medyczne i nauki o zdrowiu - Medical and Health Sciences
Nauki rolnicze - Agricultural Sciences
Nauki społeczne - Social Sciences
Nauki ścisłe i przyrodnicze - Exact and Natural Sciences
Nauki teologiczne - Theological Sciences
Nauki o sztuce - Art Studies

wykład - lecture
warsztat - workshop
wystawa - exhibition
wycieczka - tour
film - movie
spektakl - performance
happening - happening
pokaz - show
koncert - concert
konkurs - competition
laboratorium - laboratory
dyskusja - discussion
gra - game
dyskusja panelowa - panel discussion
quiz - quiz
podcast - podcast
webinar - webinar

stacjonarnie - in person

The link to the online meeting should be sent no later than two days before the date of the event (to festiwal@uwr.edu.pl or to registered participants).

przedszkole - preschool
szkoła podstawowa kl. 0-3 - elementary school grades 0-3
szkoła podstawowa kl. 4-6 - elementary school grades 4-6
szkoła podstawowa kl. 7-8 - elementary school grades 7-8
szkoła ponadpodstawowa - secondary school
dorośli - adults

Please enter the name of the institution organizing the event:
• If your institution is not listed, choose "Other Institution".
- Wrocław edition - enter the name of the institution, e.g., "Wrocław University of Economics and Business", "Wrocław University of Science and Technology, Faculty of Chemistry (W3)", "University of Wrocław, Faculty of Social Sciences".
- Regional edition - enter the name of the institution or regional coordinator, e.g., "Regional Coordinator in Głogów", "Regional Coordinator in Jelenia Góra", "Wrocław University of Environmental and Life Sciences", "University of Wrocław".

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu - Karol Lipiński Academy of Music in Wrocław
Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, Filia we Wrocławiu - Stanisław Wyspiański Academy of Theatre Arts in Krakow, Wrocław Branch
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu - Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts in Wrocław
Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu - General Tadeusz Kościuszko Land Forces Military Academy in Wrocław
Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu - Polish Olympians University School of Physical Education in Wrocław
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN - Ludwik Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy, Polish Academy of Sciences
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN oraz Oddział we Wrocławiu Polskiej Akademii Nauk - Ludwik Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy, Polish Academy of Sciences and Wrocław Branch of the Polish Academy of Sciences
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN - Włodzimierz Trzebiatowski Institute of Low Temperature and Structure Research, Polish Academy of Sciences
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu - Pontifical Faculty of Theology in Wrocław
Politechnika Wrocławska - Wrocław University of Science and Technology
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Wrocław University of Economics
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu - Piasts of Silesia Medical University in Wrocław
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Uniwersytet Wrocławski - University of Wrocław
Inna instytucja - Other institution
Koordynator regionalny - Regional coordinator

academic title, first name, last name

profession, department, university or institution

This information will not be displayed in the Search Engine.

This information will not be displayed in the Search Engine.

Earliest from September 01

Latest until the day of the meeting

If registration is required for the meeting, it is necessary to provide an email address or phone number.

Enter the first event date. To add additional dates, please use the fields below.

Wprowadź kolejną datę wydarzenia.

Wprowadź kolejną datę wydarzenia.

Wprowadź kolejną datę wydarzenia.

Wprowadź kolejną datę wydarzenia.

Wprowadź kolejną datę wydarzenia.

Wprowadź kolejną datę wydarzenia.

Wprowadź kolejną datę wydarzenia.

Wprowadź kolejną datę wydarzenia.

Wprowadź kolejną datę wydarzenia.

Wprowadź kolejną datę wydarzenia.

Wprowadź kolejną datę wydarzenia.

Wprowadź kolejną datę wydarzenia.

Wprowadź kolejną datę wydarzenia.

Wprowadź kolejną datę wydarzenia.

Wprowadź kolejną datę wydarzenia.

inne - other city

If your venue is not on the list, please add it in the "New Venue" field.

Enter location

Will be displayed only if filled out.

It will be displayed only if filled out.

Enter only the most important information. They will be displayed on a red background. (e.g., sportswear required, participant must be able to swim, please bring your own pen)