Drodzy Goście, Sympatycy i Organizatorzy Dolnośląskiego Festiwalu Nauki!

Drodzy Goście, Sympatycy i Organizatorzy Dolnośląskiego Festiwalu Nauki!

W pełni uzasadnione jest stwierdzenie, że DFN jest największym tego rodzaju przedsięwzięciem w Polsce, wykraczając swoim zasięgiem oddziaływania poza Uczelnie Wyższe, poza miasto Wrocław i sięgając do coraz liczniejszych ośrodków regionalnych województwa dolnośląskiego.

Szczególnie uzasadniona jest popularyzacja wiedzy właśnie w mniejszych miastach Dolnego Śląska, a pomysłowość i przedsiębiorczość lokalnych organizatorów Festiwalu budzi podziw i radość. We współpracy z władzami miast i gmin, instytucji kultury i nauki czy lokalnych przedsiębiorstw powstają co roku nowe, wyjątkowo ciekawe i atrakcyjne imprezy festiwalowe. Dołączają do Festiwalu kolejne ośrodki i instytucje dolnośląskie, umacniając więzi pomiędzy akademickim Wrocławiem i całym Dolnym Śląskiem. Jestem dumny z takiego współdziałania, które wynika z zaangażowania Koordynatorów Regionalnych, a służy propagowaniu nauki i rzetelnej wiedzy.

Twórcom Festiwalu dziękuję serdecznie za poświęcony czas, energię i bezinteresowność. Każdy, kto odwiedza imprezy festiwalowe, może we własnym sercu i umyśle doświadczyć tego, że „NAUKA PORUSZA”. Porusza atrakcyjne tematy, porusza myśli i uczucia, porusza nawet ciało, bo przecież mamy w ofercie imprezy, podczas których aktywność fizyczna jest niezbędna… Porównując czas istnienia DFN z wiekiem człowieka, można powiedzieć, że Festiwal osiągnął pełną dojrzałość.

Tegoroczny XXVI DFN rozpoczyna kolejny etap naszej działalności w nieco zmienionej formule, która – mam nadzieję – spotka się z Państwa uznaniem. Zapraszam serdecznie do wzięcia udziału w Inauguracji, a później liczymy na Waszą obecność na imprezach festiwalowych.

dr hab. inż. Ryszard Polechoński, prof. uczelni

Środowiskowy Koordynator DFN