Szczegółowa instrukcja wypełniania formularza internetowego

Szczegółowa instrukcja wypełniania formularza internetowego

1. Należy wpisać tytuł spotkania oraz krótki opis. Opis powinien być zachętą dla uczestników, zostanie on umieszczony wyłącznie na stronie internetowej.

form1.jpg

 2. Organizator – wybierz z listy, jeśli nie znajdziesz tam swojej instytucji wybierz „Inna instytucja”. Informację o niej umieścisz w polu „Zawód, wydział, uczelnia”.

Prowadzących może być kilku, można wszystkich wymienić w jednym polu. Osobę asystującą wpisujemy w polu „Współprowadzący” bez dodatkowych informacji.

form2.jpg

3. Kontakt dla administracji – mail i telefon, to informacje wyłącznie do wiadomości koordynatora i Biura DFN. (w celu nawiązania kontaktu bezpośrednio z osobą prowadzącą)

form3.jpg

4. Grupa wiekowa – można zaznaczyć kilka

Forma prezentacji – należy wybrać z listy, można wskazać max 3 formy.

form4.jpg5. Zapisy – można wybrać dowolny zakres pomiędzy 1 września a dniem spotkania. Należy podać adres mailowy lub nr telefonu, ewentualnie godziny, dane osoby do prowadzenia zapisów.

form5.jpg

6. Data wydarzenia – wybierz datę z kalendarzyka, jeśli terminów jest więcej pokażą się kolejne pola

form6.jpg7. Tryb zajęć – online/stacjonarny/hybrydowy, jeśli zajęcia odbędą się online (na żywo lub udostępnione nagranie, prezentacja itd.) i będą ogólnodostępne tzn. bez zapisów należy przesłać do Biura DFN link do spotkania najpóźniej dwa dni przed planowaną datą zajęć. Jeśli zajęcia odbywają się na zapisy, link należy przesłać do zapisanych osób.

form7.jpg

8. Uwagi – tu wpisujemy ważne informacje, które powinny ukazać się w druku oraz dodatkowe terminy zajęć.

form8.jpg

9. Miasto, Miejsce, sala, liczba miejsc w sali – jeśli miasta lub miejsca nie ma na rozwijanej liście można dodać je w polu „Nowe miejsce”. Liczba miejsc w sali ułatwia uczestnikom podjęcie decyzji czy uda się dostać na zajęcia np. z całą klasą. Niektóre z sal laboratoryjnych mieszczą niewielką grupę osób. Część zajęć jest możliwa do przeprowadzenia dla małych grup.

form9.jpg

10. Dostępność dla niepełnosprawnych – jeśli wiesz, że budynek lub impreza dostępne są dla osób z niepełnosprawnościami zaznacz „Tak”, w programie będzie to widoczne.

Noc Naukowców – badanie pilotażowe, jeśli chcesz wziąć udział w pierwszej Dolnośląskiej Nocy Naukowców zaznacz „Tak”, pracownicy Biura DFN będą kontaktować się z wybranymi osobami. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://www.festiwal.wroc.pl/noc-naukowcow/

form10.jpg

11. Po kliknięciu „ZAPISZ” pokaże się widok imprezy w programie internetowym. W tym momencie można wrócić do edycji formularza i nanieść poprawki lub pobrać formularz, co jest jednoznaczne z przesłaniem informacji do bazy danych na stronie DFN.

form11.jpg

12. Pobrany formularz należy, tak jak dotychczas, wysłać do koordynatora wydziałowego/ uczelnianego/ regionalnego. Koordynator przesyła zbiorcze zestawienie formularzy do Biura DFN i dokonuje korekt programu.

form12.jpg